Stavba průmyslové haly developera Goodman u Zdib nedaleko Prahy na dálnici D8 se bude projednávat veřejně. „Proti záměru byly v řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) podány desítky negativních vyjádření veřejnosti, spolků, obce Zdiby, okolních obcí, měst a městských částí hlavního města Prahy," informovala ČTK Eva Slavíková z občanské iniciativy Stop haly Goodman Zdiby.

K záměru se loni vyjádřila i středočeská krajská rada, která požadovala podrobnější rozpracování dopravní situace a vlivu na pohodu bydlení a také posouzení vlivu na změnu krajinného rázu a zhodnocení vlivů na zdraví obyvatel. Přepracovaná dokumentace byla zveřejněna na začátku prosince.

Obec nechala k posudku vlivu na životní prostředí i k jeho upravené podobě vypracovat odborný posudek. Spolu s připomínkami občanů, spolků a občanských iniciativ ho v rámci vyjádření k dokumentaci projedná středočeský krajský úřad. Lhůta pro zaslání vyjádření uplyne v první třetině ledna.

Podle webových stránek obce připravuje krajský úřad veřejné projednání v sokolovně ve Veltěži, která patří ke Zdibům. Na dotazy budou odpovídat představitelé zúčastněných firem a organizací.

Logistický areál se dvěma halami má vzniknout při severovýchodním okraji obce Zdiby mezi dálnicí D8 a silnicí druhé třídy 608, doprava z něj se má napojovat na silnici 608 a dále přes exit 1 na dálnici D8. Obec už nyní trpí značnou dopravní zátěží, u nájezdu i sjezdu na dálnici se ve špičce často tvoří kolony.

Související