Když se ve skladu motorů továrny automobilky Seat v Martorellu v pět hodin ráno rozsvítí modré světlo na jednom ze 125 robotů, znamená to, že se tato automatická flotila začíná rozjíždět za svou „prací“. Ta obnáší každý den až 2800 kol.

Mobilní roboti naskenují čárové kódy, aby byla zajištěna přeprava správného dílu. Senzor následně otevře dveře skladu, jimiž se roboti vydávají na svůj okruh. Během jízdy běžně křižují trasy ostatních robotů, ale i 7000 zaměstnanců výrobního závodu.

Automatičtí roboti přepravují motory, převodovky, tlumiče nebo okna dveří. Jejich užitečná hmotnost je až 1500 kg.

AGV překonají ve španělské továrně každý rok kolem 436 000 km, což je více než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Díky prostorovému „vidění“ pomocí laserových skenerů v rozsahu 360stupňů během jízdy přesně vědí, kdy zastavit před červeným semaforem nebo kdy jim zaměstnanec překříží cestu.

Roboti se pohybují ve výrobním závodě Martorell po 40 trasách vytyčených vodicími magnetickými dráhami v podlaze. Jízda po každé trase trvá mezi jednou a sedmi minutami. Během jízdy automaticky zpomalují v zatáčkách, aby neztratili stabilitu při přepravě těžkého nákladu, a jsou schopni udržovat bezpečnou vzdálenost. V budoucnosti mají vodicí trasy nahradit navigační systémy GPS.

Pět zaměstnanců v dispečinku konfiguruje a v případě nutnosti dálkově upravuje nastavení trasy pro všechny přepravní roboty. Centrální server shromažďuje informace ze softwaru nainstalovaného v každém AGV.

Přesná poloha robotů se zobrazuje s numerickým symbolem na displejích v místnosti dispečinku. Zelené světlo znamená provoz s nejvyšším výkonem. Žluté světlo signalizuje, že roboti zastavili kvůli překážce nebo nabíjejí své akumulátory. Systém také detekuje možné technické problémy a často je schopen je sám odstranit.