Logistická a přepravní společnost Raben se loni zaměřila především na expanzi v Německu a na východě Evropy. „Rok 2017 navzdory mnohým výzvám, kterým jsme čelili, jako jsou nové předpisy EU nebo nedostatek řidičů, byl podle mého názoru velmi pozitivní. Především se nám podařilo splnit mnoho plánů na polském a německém trhu,“ shrnuje generální ředitel Raben Group Ewald Raben. „Výrazně jsme zvýšili kapacitu našich skladů v Polsku. Na druhou stranu je Německo největším evropským trhem s 80 miliony spotřebitelů. Chceme, aby se do konce roku 2018 stal co do velikosti srovnatelným s polským trhem. To je důvod, proč v lednu otevíráme svou vlastní nezávislou distribuční síť v Německu s více než 30 sklady.“

V Německu loni Raben kromě investic do nových logistických center převzal několik firem jako například dvě bývalá depa Rhenus nebo dopravní a logistické společnosti Exice a RLZ Baden v Karlsruhe. Další akvizice se týkala skladu společnosti Schmalz + Schön Logistik Gruppe v Severním Porýní-Vestfálsku a podílů v Busse Logistik se sídlem v Kasselu.

V loňském létě také skupina Raben zahájila spolupráci s novým strategickým partnerem, společností Borusan Lojistik. To rozšířilo portfolio služeb o pravidelné linky sběrné služby mezi Evropskou unií a Tureckem.

Raben rovněž převzal 20procetní podíl ve firmě Sittam, která patří k lídrům italského trhu v mezinárodní sběrné silniční, námořní a letecké přepravě.

Ve východní Evropě pak Raben loni investoval do dvou nových dep v Rumunsku. Nejdůležitější investicí pro polský trh bylo rozšíření logistického centra poblíž Poznaně s kapacitou 20 500 metrů čtverečních a na začátku roku společnost otevřela moderní depo s kapacitou 15 000 metrů čtverečních v Gniewomierzu.

V reakci na rostoucí zájem o východní trhy se firma rozhodla v červenci zahájit provoz společnosti Raben East. Ta nabízí služby mezinárodní silniční dopravy včetně pravidelných linek sběrné služby do zemí, jako jsou Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

Na počátku roku 2017 také vzniklo v Raben Group specializované oddělení výzkumu a vývoje pod názvem Genius Lab, které má sledovat nové trendy a prověřit možnost jejich nasazení. Témata, s nimiž se tým bude nejprve zabývat, zahrnují prediktivní analytiku, problematiku zpracování odpadu, průmyslovou automatizaci a koncepci rozvoje bezpapírových logistických procesů.

Související