Vedení hlavního města učinilo další krok k zákazu jízdy kamionů v metropoli. Radní v úterý schválili technickou dokumentaci, která popisuje nutná dopravní opatření pro jeho zavedení. Tu nyní odešlou silničnímu úřadu, který má poslední slovo. O přijetí nebo nepřijetí zákazu úředníci rozhodnou v řádu měsíců po uplynutí příslušných lhůt.

Vedení magistrátu rozhodlo o zákazu vjezdu kamionů už loni. Zvolilo přitom nejtvrdší variantu, která počítá se zákazem vjezdu i na Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici.

S návrhem nesouhlasilo ministerstvo dopravy, policie, dopravci ani Středočeský kraj.

Navržené opatření vymezuje oblast se zákazem vjezdu pro kamiony Pražským okruhem a silnicemi, které ho v jihovýchodní části města nahrazují. O omezení nákladní dopravy uvnitř okruhu náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) mluví od konce roku 2015, nejtvrdší variantu zahrnující Jižní spojku radní schválili loni v červenci. Od té doby magistrát návrh připravuje. Původně měl jít na radu v listopadu, zpozdil se podle Dolínka kvůli technickým připomínkám.

Opatření předpokládá umístit značení na 36 křižovatek a dalších 15 křížení či podjezdů a nadjezdů. Návrh počítá s trvalým umístěním značek a jejich platností po celý den bez časového omezení.

Návrh má znemožnit kamionům nad 12 metrů kdekoliv sjet z Pražského okruhu směrem do Prahy:

Mapa Kamiony

Plán na popud rady připravili magistrátní úředníci. Nyní ho musí projednat a schválit silniční úřad, který kompetenčně spadá pod státní správu, nikoliv pražskou samosprávu. Podle zákona musí návrh opatření po doručení zveřejnit na úřední desce. Po 15 dnech pak začne běžet měsíční lhůta pro podání námitek.

Nyní tak bude město čekat na rozhodnutí úředníků. "Rozhodovací praxe odboru je dva měsíce, takže můžeme do konce dubna čekat rozhodnutí. V případě negativního rozhodnutí na něj budeme muset nějak reagovat. V případě pozitivního budou objednány a osazeny značky," řekl Dolínek.

10 tisíc kamionů

Trasami, kterých se má zákaz týkat, projede odhadem denně zhruba 10 tisíc kamionů.

S ohledem na kritiku záměru ze strany řady institucí se dá předpokládat, že námitky dorazí. Proti omezení kamionů se po jeho schválení radou ostře ohradili zejména zástupci nákladních dopravců ze sdružení Česmad.

„Zákaz vjezdu pro kamiony, který odsouhlasil pražský magistrát, by se významně dotkl například všech kamionů, které směřují z D1 na dálnici D8, tedy na severní hraniční přechody s Německem. Když se na jednom místě vjezd kamionů zakáže, zákonitě se to musí projevit jinde - třeba na Pražském okruhu nebo v městech v okolí Prahy,“ říká generální ředitel dopravní firmy Moss logistics Petr Šťastný s tím, že by se cesta samozřejmě prodloužila a není jisté, zda by Pražský okruh a ostatní komunikace tento nápor zvládly.

Plán se nelíbí ani představitelům Středočeského kraje, podle kterých povede k zahlcení místních komunikací kolem metropole nákladní dopravou. Zamítavě se vyjádřily i ministerstvo dopravy a dopravní policie.

V reakci na postup Prahy už vlastní zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun schválily Říčany, kde omezení platí od 13. listopadu.

Plán naopak vítá část obyvatel Spořilova, která si dlouhodobě stěžuje na kamionovou dopravu. V důsledku nedokončeného vnějšího okruhu využívají nákladní dopravci k průjezdu přes Prahu právě Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici, což podle místních i Dolínka vede k neúměrnému zatížení zdraví obyvatel zplodinami.

„Samozřejmě rozumíme, že místní lidi trápí znečištění ovzduší a hluk, který velká auta způsobují. Na druhou stranu není připravené náhradní řešení nebo doporučené trasy, které by umožnily bezpečně se tomuto místu vyhnout,“ upozorňuje Šťastný.  

Ministr dopravy Dan Ťok vidí zákaz vjezdu kamionů do Prahy jako populismus. "Navrhovaný zákaz kamionů na náhradní trase chybějícího silničního okruhu kolem Prahy mezi Spořilovem a Běchovicemi by způsobil dopravní kolaps. Praha by tím přenesla problém na silnice nižších tříd ve Středočeském kraji, které pro kamiony nejsou uzpůsobeny. K navrhovanému zákazu se nyní musí vyjádřit především policie, která vyhodnotí dopady takového nepromyšleného kroku na dopravní situaci," uvedl ministr pro HN.

Důsledky pro českou ekonomiku by podle něj byly fatální, neboť by se tím prý zastavil tranzit přes Česko.

"Navíc s vedením Prahy úzce spolupracujeme na urychlení dostavby Pražského okruhu, podařilo se nám společně s paní primátorkou a náměstkem pro dopravu již získat pro klíčovou stavbu 511 posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Praha zároveň pokračuje v přípravě majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu. Stavba má začít v roce 2020 a hotová bude o čtyři roky později. Zdržení výstavby okruhu nezpůsobilo ministerstvo, ale dlouholeté spory o vedení trasy, problémy s posudkem EIA a četná odvolání pražských městských částí,“ říká Ťok.

Související