Zahájením projektu chtějí všechny zúčastněné společnosti poukázat na problém znečišťování ovzduší emisemi z málo kvalitních námořních paliv. Zatímco tradiční diesel obsahuje tisícinu procenta síry, tradiční námořní paliva až 3,5 procenta. Největší kontejnerové lodě pak produkují enormní množství oxidů síry. Odborníci mluví o tom, že 15 největších kontejnerových lodí produkuje více oxidů síry než všechna osobní auta na světě.

Vinu ovšem nelze svalovat pouze na rejdaře. Zodpovědné jsou všechny firmy, které požadují levnou přepravu, aby mohli na svých trzích nabízet co nejnižší ceny. Právě z jejich strany na základě tlaku koncových zákazníků musí přijít požadavek na ekologičtější námořní přepravu. Rejdaři, kteří čelí vysokému tlaku konkurence, sami se změnou nepřijdou.

Hapag-Lloyd tak po domluvě začal svému zákazníkovi, významnému výrobci kosmetiky, účtovat dobrovolný příplatek, který rejdař využije právě pro nákup kvalitnějších paliv. Firmě navíc poskytne potvrzení o ekologické přepravě jejich zboží a ta pak může vystupovat jako zelenější vstříc svým koncovým zákazníkům.

„Tento projekt představuje výrazný milník v našich aktivitách za ekologičtější přepravu. Je skvělé, že tyto cíle sdílíme i se společností Hapag-Lloyd, která není jen naším námořním dopravcem, ale také partnerem při ochraně životního prostředí,“ vysvětluje iniciátorka projektu Andrea Dorothea Schoen, manažerka programu ochrany klimatu ve společnosti DB Schenker.

Související