Společnosti PNS a Mediaservis převzaly na začátku roku po České poště doručování zhruba 250 000 předplacených novin denně. Nepodařilo se jim ale zpočátku zajistit dostatek doručovatelů. PNS přitom primárně zajišťuje distribuci deníků z tiskáren do zhruba 2000 sběrných bodů, kde si je přebírají doručovatelé Mediaservisu.

Podíl nedoručených předplacených periodik ale už poklesl na dvě procenta. „V polovině února 2018 chybí PNS a Mediaservisu necelá stovka doručovatelů a nedostatky v doručování jsou regionálně rozloženy po celém území ČR. V nejsložitějších oblastech i nadále pokračují náborové kampaně a realizace technických řešení, která by situaci pomohla definitivně vyřešit," řekl ČTK mluvčí PNS Vít Kurfürst.

Od začátku února se podle něj souběžně rozběhla série opatření ke zvýšení kvality doručování předplacených deníků. Jde především o zajištění pravidelnosti, kontrolu příčin případných lokálních výpadků, řešení technických záležitostí včetně správného doručování až do schránek předplatitelů a také včasnost doručování novin.

„Cílem je stabilizovat a zpevnit síť doručovatelů tak, aby byla plně funkční a stala se dobře fungující částí logistiky předplatného tisku. Spuštění projektu zkvalitňování sítě nabízí také vydavatelům přehled o situaci a umožňuje prakticky okamžitě řešit místní výpadky a stížnosti předplatitelů. Komunikační systém mezi vydavatelem, distributorem a sítí doručovatelů se postupně stane nejdůležitějším komunikačním kanálem distribuce a doručování předplatného tisku," dodal Kurfürst.

Související