Díky geograficky výhodné centrální poloze brněnského centra se výrazně zkrátí doba dodání náhradních dílů pro servisní pracoviště společnosti Still v jednotlivých zemích a soustředěním dodávek do jednoho centra se zvýší i dostupnost dílů. Brněnské centrum tím posílí stávající servisní strukturu v regionu.

„S tímto novým projektem společnosti Still jsme velmi spokojeni. Je nejdůležitějším projektem v oblasti náhradních dílů v posledních letech a je velmi komplexní. Zajišťuje nejrůznější dílčí oblasti, například IT, financování, personalistiku, poprodejní procesy a logistiku náhradních dílů, a plní tak veškeré servisní funkce,“ říká Thomas Schramm, jednatel centra a viceprezident oblasti Parts Support.  

 

Vedení brněnského regionálního servisního centra převzal Pavel Strnad, který předtím zastával funkci manažera oddělení náhradních dílů ve společnosti Still ČR.

Still nabízí komplexní intralogistická řešení a inteligentní kombinaci vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. V současnosti zaměstnává 8000 pracovníků z výzkumu a vývoje, výroby, prodeje a servisu.

Související