Jednání pomohlo vyjasnit a zdůraznit stanoviska zúčastněných zemí k dopadům navrhovaných emisních cílů CO2 produkovaných lehkými užitkovými a osobními vozidly pro roky 2025 a 2030 na průmysl zemí V4. Navržené cíle musejí být nejen ambiciózní, ale také realistické, shodly se partnerské automobilové asociace zemí V4.

V současné době je automobilový průmysl v regionu ve stabilní kondici. Mimořádný rok zažila Česká republika, kde bylo loni vyrobeno rekordních více než 1,4 milionu vozidel. Aktuální výsledky mohou pomoci připravovat se na budoucnost, neboť hladký přechod k nízkoemisní mobilitě si vyžádá velké investice do automobilového průmyslu a bude znamenat změny v celém dodavatelském řetězci s dopady do jeho konkurenceschopnosti, možností růstu a udržení zaměstnanosti. Neobejde se proto bez provázanosti přijímaných opatření, podpory národních vlád i z úrovně EU a úzké spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Masivní nástup elektromobilů si vyžádá zavedení systému pobídek a rozvoj dobíjecí infrastruktury.

Asociace automobilového průmyslu zemí V4 shrnuly svá stanoviska do společného dokumentu.

Související