Na organizaci konference se významnou měrou podílel Rakouský technologický institut AIT, který jako největší rakouská výzkumná a technologická organizace představil rozsáhlou řadu současných projektů – od baterií budoucnosti, inovativních systémů pro rychlou nakládku zboží a nových materiálů pro konstrukci vozidel, až po metody a technologie pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Za jeden z hlavních úkolů pro příští roky konference označila dekarbonizaci dopravy. Cestou vedoucí k tomuto cíli mají být zejména nové pohony motorů, které spojí nízké emise s vyšší efektivitou. K dekarbonizaci rovněž přispěje optimalizace využívání stávajících i nových dopravních prostředků, například s plánováním tras a řízením vozového parku.

Výzkumníci AIT představili i další ze svých cílů, kterým je výroba nových materiálů. Představitelé institutu oznámili dosažení průlomu v projektu KryoAlu, díky němuž bude možné vyrábět kovové slitiny při teplotách minus 150 °C. To se považuje za důležitý krok na cestě k výrobě materiálů s novými vlastnostmi.

Velká část konference se zabývala nástupem digitalizace i riziky, která přináší. Ve věku digitalizace je stále důležitější mít pro kriticky důležité infrastruktury dostatečnou ochranu, shodli se účastníci. Současně však globální propojení sítí a technologický pokrok otevírají nové možnosti pro vyšší efektivitu dopravních systémů. Proto je třeba podporovat výzkumnou práci v dopravních oborech a spojovat výsledky výzkumu s praxí, zaznělo na konferenci.

Mezinárodní konference o dopravě a mobilitě TRA se koná bienálně od roku 2006, vždy v jiném hlavním evropském městě. Program konference se soustřeďuje na otázky spojené se strategickým rozvojem udržitelné mobility ve světě rychlých sociálněekonomických změn a nastupujících nových technologií.

Související