Zpráva hodnotí potenciál umělé inteligence v logistice. DHL a IBM v ní naznačují, jak by mohli lídři dodavatelských řetězců využívat největších předností umělé inteligence a souvisejících příležitostí. Současná doba podle studie přináší nejpříznivější podmínky z hlediska výkonů, dostupnosti a nákladů na tyto technologie.

Společná zpráva dále identifikuje důsledky a případy využívání umělé inteligence v logistickém odvětví a shledává, že má potenciál výrazně rozšiřovat lidské schopnosti. Ve spotřební sféře je umělá inteligence již všudypřítomná, jak ukazuje rychlý růst aplikací hlasových asistentů. Společnosti DHL a IBM naznačují, že se technologie umělé inteligence vyvíjejí a zdokonalují rychlým tempem, což vytvoří předpoklady i pro aplikace v logistice. Ty mohou například pomáhat poskytovatelům logistických služeb obohatit zákaznickou zkušenost zapojením do konverzace, a dokonce i dodáváním zboží dřív, než si ho zákazník objedná.

„Aktuální technologické, obchodní a společenské podmínky dosud nevídaným způsobem podporují realizaci zásadní změny přístupu směřující k proaktivním a prediktivním logistickým operacím,“ vysvětluje Matthias Heutger, viceprezident a globální vedoucí oddělení inovací ve společnosti DHL. „V oblasti umělé inteligence probíhá technický pokrok velmi rychlým tempem, a proto považujeme za naši povinnost zkoumat společně s našimi zákazníky a zaměstnanci, jak bude umělá inteligence utvářet budoucnost odvětví logistiky.“

Mnoho průmyslových odvětví, například strojírenský a zpracovatelský průmysl, již úspěšně zavedlo umělou inteligenci do svého každodenního podnikání. Umělá inteligence se používá na výrobních a montážních linkách ke zvyšování efektivity výroby a údržby prostřednictvím rozpoznávání obrazů a konverzačního rozhraní. V automobilovém průmyslu se počítá se širokým uplatněním umělé inteligence ke zlepšování schopnosti samoučení se u autonomních vozidel. Mnoho dalších příkladů dokládá schopnost umělé inteligence transformovat i svět průmyslu poté, co podobným zásadním způsobem ovlivnila spotřebitelský svět.

Odvětví logistiky změní pomocí umělé inteligence svůj provozní model z činností založených na reakcích na proaktivní a prediktivní přístup s lepším porozuměním situaci a nižšími náklady v administrativní oblasti, při provozních aktivitách a při kontaktu se zákazníkem. Technologie umělé inteligence mohou například využívat vyspělé rozpoznávání obrazu při sledování stavu zásilek a zařízení, zajišťovat kompletně autonomní přepravu nebo předvídat výkyvy celkového množství zásilek dřív, než k nim dojde. Je zřejmé, že umělá inteligence rozšiřuje lidské dovednosti, ale také eliminuje rutinní pracovní činnosti, což umožní zaměřit pozornost pracovníků v logistice na smysluplnější práci s přidanou hodnotou.

Studie je ke stažení zde.

Související