Nokia jako důvod sporu uvádí podobnost přihlašovaného označení Lokia WMS se starší slovní ochrannou známkou Nokia, platnou na celém území Evropské unie. Námitka vychází z faktu, že starší ochranná známka Nokia je platná ve všech třídách výrobků a služeb. Vztahuje se tak na nejširší možné spektrum výrobků a služeb.

CCV Informační systémy je toho názoru, že reálně jde o zcela odlišné značky zaměřené na jiné cílové skupiny. Za sporný pokládá argument o podobnosti s rizikem záměny značky pro skladový software se značkou známou mezi mobilními telefony.

„Relevantní veřejností, na kterou produktem cílíme, jsou firmy, které vybavují své skladové provozy softwarem pro řízení skladů. Jedná se tedy o spotřebitele na pozici manažera logistiky, a ti přistupují k výběru systémů s velmi vysokou mírou pozornosti. Je málo pravděpodobná možnost záměny na českém trhu, kde je ochranná známka ‚Nokia‘ oproti nám dostatečně známá a intenzivně užívaná. Česká veřejnost si označení ‚Nokia‘ spojuje výlučně s mobilními telefony nebo případně s produkty infrastruktury telekomunikačních sítí,“ tvrdí Tomáš Kormaňák, produktový manažer Lokia WMS.

Centrála Nokie na dotaz pouze potvrdila, že námitku proti české přihlášce ochranné známky Lokia WMS podala. "Značka Nokia je uznávaná a důvěryhodná po celém světě. Tam, kde se někdo jiný pokouší zaregistrovat známku, která by podle nás mohla být s naší značkou zaměnitelná, usilujeme o ochranu našeho cenného majetku," uvedla firma.

Systém pro řízení skladů Lokia WMS byl uveden na trh už v září loňského roku a v současnosti je nasazen u dvou desítek uživatelů.

Související