Například investiční a manažerská skupina M.L. Moran pod speciálním názvem „recyclefield“ organicky rozvíjí a revitalizuje brownfieldy a jejich bezprostřední okolí ve smyslu budování komunit a nového urbanistického využití. Ukázkovým příkladem je aktuální vývoj areálu Industrial Park Tachov s celkovou plochou zhruba 195 tisíc čtverečních metrů.

M.L. Moran zde právě dokončila renegociaci stávajících smluv s výrobními společnostmi Alfa Plastik a Formy Tachov, které mají v této západočeské lokalitě dlouhou tradici, a uzavřela novou nájemní smlouvu s firmou KDK Automotive na pronájem těchto ploch. Dále má v plánu pronájem volných výrobních či logistických prostor o velikosti tři až deset tisíc čtverečních metrů, výstavbu čtyř nových energeticky úsporných hal a rozšíření služeb pro zaměstnance zdejších provozů.

„Naše činnost je hodně specifická. Neinvestujeme do pustých, opuštěných, kontaminovaných prostor. Vstupujeme do projektů ,před smrtí‘, s historicky zapuštěnými průmyslovými kořeny a provázaností s místním okolím,“ uvádí jednatel společnosti IP Tachov a předseda dozorčí rady skupiny M.L. Moran Roland Hofman.

Industrial Park Tachov je příměstským průmyslovým komplexem s více než 50letou tradicí. Podle Rolanda Hofmana je současný rozvoj areálu v souladu s původním konceptem a funkčním vybavením areálu. Respektuje historické kořeny daného regionu, stejně jako současné trendy a požadavky místní komunity. Umožňuje efektivní rozvoj průmyslového dědictví a činí areál konkurenceschopným, čímž láká nové výrobní podniky s atraktivní nabídkou pracovních míst.

V Ostrově revitalizuje Panattoni

Jiným příkladem je již zahájená proměna bývalého areálu Škoda Ostrov, které se ujala společnost Panattoni, kde vznikne nová průmyslová zóna Panattoni Park Ostrov – North. Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe zahájil přípravné práce na sanaci a revitalizaci oblasti, v níž plánuje vybudovat 120 tisíc čtverečních metrů pronajímatelné industriální plochy a vytvořit až tisícovku nových pracovních míst pro Karlovarsko a okolí.

„Po ukončení proslulé výroby trolejbusů ostrovský areál deset let chátral, než byl prodán v konkurzu. Dnes je to klasický brownfield, který jako by symbolizoval strukturální problémy celého regionu. Chceme ho proměnit na moderní průmyslový areál pro několik nájemníků. Naše vize nového Ostrova navazuje na bohatou strojírenskou tradici a vrací špičkový průmysl do míst, kde dlouhodobě fungoval. Pevně věřím, že se nám díky tomu podaří také vrátit lokalitě prosperitu a atraktivitu. Jedině tak lze zastavit její vylidňování,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Lokalita má obrovský potenciál stát se industriální základnou pro německý automobilový či e-commerce průmysl a zároveň výrazně přispět k rozvoji celého regionu a Ostrova, jeho druhého největšího města.

Revitalizace brownfieldů má podporu státu

Brownfieldy představují velkou zátěž pro své okolí, a to jak kvůli časté kontaminaci půdy, která může z předchozích období obsahovat těžké kovy a řadu dalších škodlivých či přímo jedovatých látek, které ohrožují okolí a brání dalšímu rozvoji lokality. Prázdné tovární areály se také často stávají místem se zvýšenou kriminalitou. 

Pro firmy, které se pustí do revitalizace brownfieldů, aby využily možností, které tyto areály pro současný rozvoj podnikání skýtají, existuje program podpory ze strany státu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Podpora je směřována na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Úspěšná regenerace neznamená vždy logistické haly

Regenerace brownfieldů ovšem nemusí vždy znamenat vybudování nového průmyslového nebo skladovacího provozu. Lukrativní brownfieldové pozemky v širších centrech měst se často mění na obchodní centra či se stávají místem pro kvalitní bytovou výstavbu.

Příkladem může být třeba pražská proměna areálu bývalé Ringhofferovy továrny, pozdější Tatry Smíchov na pražském Andělu, na nákupní galerie, multikina, žádané kancelářské prostory a podobně. Podobný příkladem může být i areál nedaleké Waltrovy továrny na letecké motory známé pod názvem Motorlet, kde na revitalizovaném území vznikla zástavba s byty, obchody a službami.

Související