Během prvních reálných testů se bude technologie platooningu optimalizovat s ohledem na bezpečnost provozu, spotřebu paliva a lepší využití prostoru na dálnici. Partneři projektu také doufají, že zjistí, jak na jízdu propojených kamionů hledí veřejnost a získají poznatky o dopravní politice a infrastruktuře v reálném provozu. Projektu se účastní logistická společnost DB Schenker, výrobce nákladních vozidel MAN Truck & Bus a soukromá vysoká škola Fresenius. Finančně participuje i německá spolková vláda.

Řidiči kamionů byli na svou úlohu v projektu připraveni intenzivním výcvikem, který probíhal od začátku spolupráce v květnu 2017 až do oficiálního předání zkušebních vozidel MAN v květnu 2018. Psychosociální a neurofyziologické účinky na řidiče v platoonovém konvoji bude zkoumat vysoká škola Fresenius pomocí doprovodné studie. To umožní začlenit důležité zkušenosti řidičů nákladních automobilů a dále rozvinout jejich pracovní profil. „Je zřejmé, že digitalizace mobilního a dopravního systému vede k úplně novým požadavkům na zaměstnance v oboru,“ uvedl Christian Haas, ředitel Institutu pro komplexní zdravotnický výzkum na vysoké škole Fresenius. „Doufáme, že naše zjištění mohou přispět k lepšímu porozumění a návrhu dalších digitalizovaných rozhraní mezi člověkem a strojem.“

„Nejde jen o využití technologie, ale také o její efektivní integraci do celého logistického řetězce. Poznatky ze společného projektu jsou důležitým krokem směrem k sériové výrobě,“ vysvětlil Joachim Dress, výkonný ředitel MAN Truck & Bus AG.

Nová technologie umožní DB Schenkeru posílit svůj digitální obchodní model. „S projektem platooningu rozšiřujeme svou roli v oblasti autonomního a seskupeného řízení,“ zdůraznila Sabina Jeschke, členka představenstva DB pro digitalizaci a technologii.

 

Platooning je technologie seskupování vozidel v silničním provozu jedoucích v krátké vzdálenosti za sebou s využitím automatizovaného řízení. Všechna vozidla v seskupení jsou mezi sebou propojena prostřednictvím digitální komunikace. První vozidlo v řadě je vedoucí a určuje rychlost a směr jízdy. 

 

Související