Podle aktuálních statistik jsou nejčastěji používaným obalem na pivo skleněné lahve a druhým v pořadí jsou pivní sudy. S velkým odstupem následují PET lahve, plechovky a cisterny. Ty ale zaznamenávají velký meziroční nárůst. Zejména jde o plechovky, v kterých se loni expedovalo o 37 procent více piva než v roce 2016, a nyní tak dosahují devítiprocentního podílu na balení rezavého moku. Za pivní obal se ovšem považuje i tanková cisterna v restauraci nebo pivnici; takového piva se v roce 2017 vypilo o osm procent více než v roce 2016. Těmto změnám musí pivovary přizpůsobovat svoji logistiku.

"Konzumenti piva preferují plechovky a PET obaly kvůli nižší hmotnosti a snadnější manipulaci nejen při otvírání," říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. "Výhodou oproti lahvovým pivům je i rychlejší vychlazení a samozřejmě odpadá zálohování."

Různost obalů přináší komplikace

Větší různost obalů spojená s nárůstem dosud spíše menšinově užívaných obalů samozřejmě ovlivňuje také výši nákladů jak na samotnou výrobu, tak i na uskladnění obalů i finálních produktů a dopravu na místo prodeje. Navíc s těmito novými primárními obaly, především plechovkami, souvisí také nárůst spotřeby sekundárních a terciárních obalů, jako jsou fólie či palety.

Pivovary v posledních letech investovaly zejména do nových stáčecích linek a balicích strojů. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu však nemohou promítnout zvýšené náklady do ceny, což u nich vyvolává další tlak na vnitřní zefektivnění procesů.

"Nové obalové trendy však nedopadají pouze na výrobce a distributory, zpětně ovlivňují také samotné spotřebitele - stále častěji vidíme v obchodech různé multipacky, díky nimž konzument nakupuje ve výsledku větší množství, než původně zamýšlel. Změny jsou ovšem primárně vyvolány tlakem spotřebitelů na vyšší uživatelský komfort," říká Martina Ferencová.

Mírně klesá zájem o pivní lahve, s nimiž obvykle souvisí potřeba skladování v přepravkách. Ani pivní lahve však nejsou všechny zařazeny do systému vratných záloh, což je pro spotřebitele komplikací, které se bude chtít v budoucnu stále častěji vyhnout. S masivním využíváním nevratných obalů souvisí zvýšené množství odpadu, plechu i plastu. Česká republika naštěstí patří k zemím s dobře fungujícím systémem třídění odpadu a tuzemští spotřebitelé jsou v tom aktivní.

"Nepředpokládáme, že by nás v nejbližší době čekala nějaká obalová revoluce, spíše neustálá evoluce. Díky velké konkurenci a změně životního stylu se bude tato oblast dál rozvíjet, výrobci budou hledat cesty, jak i díky atraktivnímu balení získat tržní výhodu," dodává Martina Ferencová.

Roste zájem o multipacková balení

Pivovar v jihočeské metropoli, Budějovický Budvar, registruje dlouhodobou tendenci vedoucí ke zmenšování prodejních jednotek a rostoucí zájem o takzvané multipacky s lahvemi piva. Výrazný trend vidí také v customizaci, tedy designové úpravě balení pro konkrétní zákazníky či určitou příležitost. Stále více se prosazují zákaznická balení s vloženým dárkem, například sklenicí na pivo a podobně. Trendem je také důraz na sekundární umístění zboží s využitím takzvaných display palet, což je speciální designový stojan s rozměrem čtvrt- nebo půlpalety.

"Změny byly vyvolány inovačním procesem všech pivovarů a snahou o zaujetí zákazníka a nabídnutí vyšší přidané hodnoty," vysvětluje Pavel Pánek, ředitel logistiky Budějovického Budvaru. "Typickým obdobím jsou Velikonoce a Vánoce, kdy se na trhu objevuje velké množství dárkových a speciálních balení."

Logistika se musela přizpůsobit

Nové formy balení piva měly dopad také na distribuci. V logistice se objevily požadavky na manipulaci s display paletou, kterým se musí logistické procesy přizpůsobit. Také konstrukce samotné display palety musí odpovídat požadavkům distribuce.

"Z důvodu různého způsobu vykládky u zákazníků například rozšiřujeme flotilu nákladních vozidel se sklopným zadním čelem. Zásadní skutečností je to, že v případě prodeje piva v obalu typu karton, který funguje jako jednocestný sekundární obal, je nutné dodat prodejci prázdné bedny na výkup oběhových vratných láhví, což generuje transportní vícenáklady. A díky rostoucímu objemu v off trade, tedy mimo restaurace a podobně, půjdeme vstříc požadavkům na větší automatizaci například v oblasti přebalení standardní palety na menší formát," dodal Pavel Pánek.

Změny v požadavcích zákazníků na pivní obaly byly také jedním z důvodů, proč Budvar přistoupil k poměrně unikátnímu projektu výstavby nového automatizovaného logistického centra, které je s pivovarem propojeno pomocí technologického mostu s dopravníkem. Projekt letos získal cenu za nejlepší logistický projekt Česka - Impuls Logistika.

V Plzni plechovky na postupu, PET lahví ubývá

Také Plzeňský Prazdroj zaznamenává nové trendy a z nich vyplývající dopady na logistiku. Výrazně největší objemy baleného piva prodává v lahvích, které tvoří dvě třetiny prodeje. "Zvyšuje se ale prodej piva v plechovkách, a to zejména v létě. Spotřebitelé v tu dobu plechovky preferují, protože jsou lehčí, odolnější a snáze vyhladitelné, hodí se tak pro cesty na dovolenou nebo na víkendový pobyt na chatě. Naopak prodej piva v PET lahvích klesá, spotřebitelé upřednostňují čerstvé pivo, které lze po otevření okamžitě spotřebovat. Celkově jsme v loňském roce prodali na tuzemském trhu téměř dva a půl krát více piva v plechovkách než v PET lahvích, které spotřebitel vnímá jako ekonomické balení," říká Marek Prach, ředitel pro distribuci a plánování Plzeňského Prazdroje.

Změny ve využívání pivních obalů

V loňském roce v Plzni otevřeli novou stáčecí linku na plnění piva do plechovek, která pivovaru umožňuje vyrábět nápoje v celkem osmi objemových variantách. Vedle běžných objemů tak přicházejí ke i slovu i netradiční láhve - například pivo Birell kromě třetinky a půllitru pivovar nabízí i v novém balení 0,4 litru a k loňskému 175. výročí Pilsner Urquell vyrobil speciální limitovanou edici o objemu 750 mililitrů.

Distribuce je nyní složitější

Nové objemy lahví mají samozřejmě dopady na celý dodavatelský řetězec. "Rozšíření sortimentu o nové výrobky v plechovkách zvýšilo komplexitu logistiky minimálně ve třech oblastech," vysvětluje Marek Prach. "Zaprvé, každý nový výrobek zvyšuje potřebu skladového prostoru, protože vyžaduje unikátní místo ve skladu. Zadruhé, rozšíření počtu výrobků zvyšuje čas potřebný pro přípravu nakládky, protože příprava nákladu a jeho kontroly trvá déle. Zatřetí, nové plechovkové výrobky zvýšily také náročnost logistiky na vstupu - včasné objednávání a přípravu prázdných plechovkových obalů pro výrobu. Začali jsme rovněž využívat odlehčené návěsy, které za stejné distribuční náklady odvezou více piva, než tomu bylo doposud."

Z pohledu distribuce je výhodou plechovek oproti ostatním balením nižší váha stejného objemu výrobku. Vysokozdvižné vozíky a kamiony tak mohou naložit více piva. Další výhodou je i to, že odpadá nutnost vozit vratné obaly zpět do pivovaru. Nevýhodou plechovkových balení je naopak jejich velká rozmanitost, která komplikuje logistické operace a zvyšuje závislost na včasných dodávkách od dodavatele. Z pohledu ochrany životního prostředí je nevýhodou plechovkových balení to, že neumožňují opakované použití - na rozdíl od vratných lahví. Ve srovnání s PET lahvemi plechovky zajišťují lepší stabilitu palety, a snadněji se s ní tedy manipuluje.

37%

Plechovky zaznamenávají velký meziroční nárůst, loni se v nich v ČR expedovalo o 37 procent více piva než v roce 2016.

>50 l

Do restaurací se stále častěji dodává pivo v sudech o objemu menším než běžných 50 litrů.

"Pozorujeme pokračování trendu růstu prodejů piva v plechovkách, neboť spotřebitelé oceňují pohodlnost tohoto balení. Dopad na distribuci není zatím nijak dramatický, větší výzvou než typ balení je počet výrobků. V případě masivnějšího přechodu na plechovky ale začneme hledat řešení pro zpětné vytěžování kamionů od našich zákazníků," zdůraznil Marek Prach. "Zároveň je vhodné zmínit, že v prodejích do hospod a restaurací pozvolna roste také prodej tankového piva, které je oblíbené u spotřebitelů pro svoji čerstvost. Tento růst má dopad na kapacity přeprav, protože pro rozvoz tankového piva používáme unikátní distribuční řešení."

Sklo je stále důležité

Pražský pivovar Staropramen prodává nejvíce piva ve skleněných lahvích, které mají více než 60procentní podíl. "Dříve se pivo prodávalo prakticky jenom ve skleněných lahvích. To, že je nyní stále oblíbenější právě v obalech, jako je plechovka nebo PET lahev, souvisí se změnou životního stylu a do jisté míry i s nástupem nových typů nápojů na bázi piva, jako jsou například pivní mixy," říká Pavel Sysel, manažer zákaznického servisu, transportu a exportu v Pivovarech Staropramen. "Vidíme, že z jednocestných obalů nejrychleji roste segment plechovek, protože je to pohodlné balení, hodí se na cesty a podobně. Meziročně segment plechovkového piva v loňském roce narostl o více než 20 procent."

Foto: Plzeňský Prazdroj

Také ve Staropramenu si pochvalují, že používání nevratných obalů, jako jsou PET lahve či plechovky, umožňuje lepší využití přepravní kapacity a na kamion se vejde více piva. Na druhou stranu však musí být partneři pivovaru v dopravě flexibilnější, aby dokázali zajistit zpětné vytížení kamionů, protože již nevozí zpět do pivovaru takové množství vratných obalů. Balení PET je také náročnější na skladování, palety není možné stohovat v takové míře jako například přepravky.

Sudy se zmenšují, sortiment je bohatší

V případě restaurací se uplatňují čím dál častěji KEG sudy, které mají menší objem než 50 litrů. Menší objem je dán širším portfoliem piva, s různými pivními speciály a podobně, ale také menší výtočí restaurací. V České republice stále více roste spotřeba baleného piva na úkor čepovaného v restauracích.

Největší dopad na distribuci má ale stoupající obliba tankového piva. "Pro pivovar to znamená investice do speciálních, plně automatizovaných vozidel, která rozvážejí nepasterizované tankové pivo v té nejvyšší kvalitě přímo z pivovaru do restaurací," vysvětluje Pavel Sysel. "Jak jsem již uvedl, u obchodů změna přechodu k nevratným obalům znamená lepší vytížení vozidel, ale zároveň nutnost hledání jejich zpětného vytížení a spolupráci se širším spektrem dopravců. U PET balení se snižuje efektivní využití skladů a má smysl investovat do regálů, případně zakladačů. V případě restaurací je distribuce tankového piva určitě efektivnější, protože odpadá manipulace a skladování, ale znamená vysoké investiční nároky a specifické znalosti řidičů.

Staropramen očekává, že bude dále stoupat obliba jednocestných balení a s tím související nutnost efektivního řízení přeprav. U restaurací poroste počet tankových provozů a výrobci piva budou muset více využívat speciálních vozidel schopných dodávat i menší množství na jednotlivé provozovny.

Nová piva, nové obaly, nové úkoly pro logistiku

Pivo má v Česku velkou tradici a patří mezi nejoblíbenější potravinové komodity. Konzervatismus pijáků však byl už před lety prolomen a pivovary musí vyrábět nejen nové druhy piva, ale pro nové obaly přebudovávat sklady a měnit procesy tak, aby skladování a distribuce tohoto nápoje probíhaly co nejefektivněji. Nové druhy lahví, různá spotřebitelská balení, opovrhované, ale přesto žádané PET lahve a zejména stále populárnější plechovky - to vše nutí pivovarské logistiky k hledání nových řešení.

Článek vyšel v aktuálním zářijovém čísle časopisu Logistika.

Související