Balíková přeprava se stala významnou službou pro zásobování maloobchodních prodejen. Podle aktuálního průzkumu dopravce GLS se do obchodů prostřednictvím balíkovek zaváží v průměru 57 % veškerého zboží. Důvodem je zejména změna zásobování, kterou za posledních 10 let prošlo dle průzkumu 49 % prodejen.

„Přímé závozy dodavatelů se snížily, nyní tvoří zhruba polovinu celkového objemu zboží. Prodejny v uplynulých letech začaly vyhledávat nové způsoby rychlého zásobování, které si mohou flexibilně přizpůsobit dle vlastních potřeb,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika.

Z průzkumu dále vyplynulo, že zásoba zboží v maloobchodních prodejnách se buď navyšuje (44 % respondentů), anebo zůstává na stejné úrovni (45 %), avšak téměř neklesá (10 %). Výsledky tak svědčí o postupném rozšiřování sortimentu, k němuž v průběhu posledních let dochází.

Třetina provozovatelů prodejen (31 %) si přeje zavážet zásoby následující den po jejich objednání, většina (58 %) potom do tří dnů. „Většina maloobchodů, podle průzkumu osm z deseti, si přeje dodání zboží do deseti hodin dopoledne. Díky tomu jej mají k dispozici po celou pracovní dobu, ráno navíc mají více času na přejímku zboží,“ doplňuje Pavel Včela. I z důvodu pohodlného zásobování prostřednictvím třetích stran je vlastní zavážení minulostí, využívá jej totiž jen 38 % provozovatelů prodejen.

Související