ESA v první fázi instalovala „ledky“ ve svém největším distribučním skladu, který provozuje v Jažlovicích u Prahy. Nová technologie zamířila i do administrativní budovy centrály společnosti v Kladně a LED osvětlení nahradí dosavadní výbojky také ve venkovních osvětlovacích tělesech v areálu ESA logistiky v Kladně. Od zavedení nové osvětlovací technologie firma očekává úsporu spotřeby elektrické energie ve výši 35 až 40 procent.

LED svítidla mají oproti těm dosud používaným garantovanou třikrát delší životnost a první zkušenosti z jejich provozu prokazují také podstatně lepší svítivost a světelné spektrum. V chlazeném skladu v Jažlovicích mají LED svítidla kromě nižší spotřeby elektřiny i tu výhodu, že nevyzařují do okolí žádnou tepelnou energii a nezvyšují tak teplotu ve skladu.

„Jde o začátek rozsáhlého projektu postupné výměny zdrojů osvětlení v našich prostorách, což odpovídá našim dlouhodobým cílům v oblasti ochrany životního prostředí, kdy se snažíme minimalizovat negativní environmentální dopady plynoucí z fungování firmy. Spotřeba elektřiny na osvětlení tvoří až šedesát procent z naší celkové spotřeby, proto je každá úspora na tomto poli pro nás významná,“ vysvětluje ředitel marketingu společnosti ESA logistika Jindřich Karas.

Přicházejí nové technologie

V logistice a skladování se uplatňuje i řada dalších moderních technologií, které dokážou uspořit náklady a šetří životní prostředí. Developeři třeba osazují střechy hal fotovoltaickými panely, které snižují spotřebu elektrické energie čerpané z rozvodné sítě. Zdánlivě jednoduchým řešením osvětlení ve skladové hale je použití světlíků. Ty musí být ale správně rozmístěny a potom do hal vpouští denní světlo a přispívají ke snížení nákladů za osvětlení.

Firmy rovněž začaly šetřit při vytápění skladů, to ale neznamená, že v nich snižují teplotu. Stěny skladů se tepelně izolují, solární panely vyrábějí teplou užitkovou vodu a těsná okna i dveře zabraňují únikům tepla z budovy ven.

Vliv budov na životní prostředí z hlediska trvalé udržitelnosti se hodnotí podle tzv. standardu BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Toto hodnocení bere v úvahu design budovy, její konstrukci, i způsob užívání. Hodnotí se rovněž hospodaření s energií, vodou, otázka vnitřního prostředí, která má vliv na kvalitu řivota pracovníků. BREEAM bere v úvahu rovněž vytvářenou míru znečištění, množství produkovaných odpadů a podobně.

Kamiony jezdí na plyn

Mezi důležitá opatření v logistice patří nasazení dopravních prostředků, která nepoužívají k pohonu fosilní paliva. Elektromobily a vozidla na zemní plyn představují důležitou alternativu, která přispívá k ochraně životního prostředí. Rovněž zmíněná společnosti ESA logistika se stane jednou z prvních dopravních firem v ČR, která ve zkušebním provozu otestuje nákladní automobily na stlačený zemní plyn (LNG), jejichž provoz významně omezuje škodlivé emise. Je to krok k realizaci záměru provozovat flotilu tahačů na LNG a využít ji zejména pro zásobování velkých měst. Již dnes více než 85 procent provozovaných vozidel ESA logistiky splňuje emisní normy EURO 5 a vyšší. Společnost také snižuje počet kilometrů ujetých bez nákladu a zvyšuje využití kapacity vozidel.

Aktuální snahy o zavádění ekologicky šetrných prvků reflektují rostoucí společenskou poptávku po takovýchto řešeních. Ta stále častěji a více nabývá i podoby legislativních opatření, která musí budovatelé a provozovatelé skladů plnit. Mnohdy však tato opatření znamenají i ekonomické přínosy, neboť nové technologie jsou nejen šetrnější k okolí, ale také hospodárnější.

Související