Zamýšlený Panattoni Pilsen Digital Park by měl vzniknout na pozemku o rozloze 28 hektarů. Lokalita je napojena na infrastrukturu a navazuje na okolní průmyslové provozy. Park je koncipován tak, aby v postupných krocích umožnil implementaci prvků Průmyslu 4.0 s vysokou úrovní automatizace a robotizace. Předpokládá využívání kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů, realizaci provozů z oblasti výzkumu a vývoje a výrobu koncových produktů. Záměr počítá rovněž s možností spolupráce se Západočeskou univerzitou a s vytvořením vysoce kvalifikovaných pracovních míst pro absolventy vysokých škol.

Součástí konceptu je také minimalizace uhlíkové stopy. Průmyslová zóna bude zahrnovat zhruba 25 procent zeleně a budovy budou navrženy v souladu s požadavky environmentální certifikace BREEAM Excellent, která hodnotí dlouhodobou udržitelnost staveb. Součástí projektu je dále podpora car-sharingu, elektromobility a místní vegetace. 

„V regionu působíme dlouhodobě, jsme přímými aktéry jeho rozvoje a v současnosti již cítíme, že místní průmysl dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a věříme, že vynikající infrastruktura, dostupnost kvalifikované pracovní síly a jedinečný hi-tech koncept přiláká prestižní zahraniční investory, kteří zde budou provozovat i nejvyšší segmenty své výroby,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Plzeňský kraj patří k nejprogresivnějším průmyslovým regionům ve střední Evropě. Řada významných světových výrobců jako Siemens, Mercedes Benz, Lear či Zodiac sem přesunula nejen výrobu, ale také výzkum a vývoj.

Související