Modernizace je prvním vodocestným projektem spolufinancovaným Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF v České republice. Společně s dalšími stavbami dojde ke zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy.

„Rok 2019 tak bude na Vltavě rokem, kdy se začne svými parametry Vltava vracet na mapu moderních evropských vodních cest, kam vždy patřila. Věřím, že se tak po dokončení prací významně oživí nejen rekreační a osobní plavba, ale zejména nákladní vodní doprava opět najde své místo na dopravním trhu v centrální oblasti Čech,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ponor na místě se po rekonstrukci zvýší ze současných 1,8 metru na 2,2 metru. Podle šéfa Ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů díky tomu lodě uvezou při stejných nákladech až o 30 procent více nákladu. „Těším se, že se tak podaří část těžké kamionové dopravy dostat ze silnic na lodě a snížit tak zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem,“ podotkl.

V horní části komory směrem do centra města bude vybudováno čekací stání pro malá plavidla o délce 40 metrů a sedm pilotů pro rekreační plavidla. Rozsáhlejší úpravy čekají dolní část komory, kde bude nynější plavební kanál po proudu od Negrelliho viaduktu rozšířen pomocí téměř 200 metrů dlouhé svislé stěny. Rozšíří se tak manévrovací prostor pro lodě a zároveň vznikne samostatné čekací stání pro velké lodě až do délky 137 metrů. Pro rekreační lodě vznikne stání o délce 20 metrů.

Stavbu za celkem 132 milionů korun zajišťují společnosti Metrostav a Eurovia a Společnost pro PK Štvanice. Hotová by měla být do března 2020. Druhou nejvytíženější plavební komorou v Praze proplouvá ročně přes deset tisíc lodí.

Stavba je součástí projektu na zlepšení plavebních parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy. Zahrnuje rekonstrukce deseti mostů a prohloubení koryta řeky na 2,2 metru. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2021 a stát by měl kolem dvou miliard korun.

Související