Pracovní skupina ECR Benchmarking & On-Shelf-Availability nedávno oznámila výsledky průzkumného projektu OSA Barometr, jehož cílem bylo získat ucelený a neutrální pohled na dostupnost zboží v rámci české maloobchodní sítě a identifikovat hlavní příčiny a příležitosti ke spolupráci mezi obchodníky a jejich dodavateli.

Průměrná dostupnost sledovaného zboží dosáhla 93,5 procenta, takže v regálech chybělo 6,5 procenta druhů zboží, které se mělo v daném okamžiku prodávat. To je ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy o dva až tři procentní body méně. Takové zlepšení může mít přímý dopad na zvýšení obratu až o jedno procento, uvedla Česko-slovenská iniciativa ECR.

Obchodník s nejlepším výsledkem dosáhl průměrnou hodnotu dostupnosti 96,7 procenta, nejnižší průměrnou hodnotou pak bylo 90 procent.

Nejvyšší dostupnost měly kategorie cukrovinky a nápoje, nejnižší drogistické přípravky pro domácnost.

Monitoring dostupnosti probíhal ve spolupráci s agenturou Ppm factum přímo na prodejní ploše vybraných supermarketů a hypermarketů hlavních obchodních řetězců, a to ve třech měsíčních cyklech. Do sledování bylo zahrnuto 200 nejběžnějších položek ve 20 kategoriích.

Dostupnost zboží podle kategorií

 Dostupnost zboží podle kategorií

Zdroj: Projekt OSA Barometr 2018.

 „Český trh rychloobrátkového zboží je vysoce kompetitivní s vysokým podílem promočních aktivit. Tato situace před nás staví úkoly, které je možné nejlépe překonat jen pomocí efektivní spolupráce mezi dodavateli a obchodníky,“ říká Torben Emborg, generální ředitel Nestlé Česko a spolupředsedající CZ-SK ECR Iniciativy.

V současné době probíhá sběr a vyhodnocování příčin výpadků dodávek zboží ze strany dodavatelů a celková agregace výsledků, včetně komunikace výsledků zástupcům obchodníků. Na začátku příštího roku plánuje pracovní skupina ECR uspořádat sérii workshopů s jednotlivými obchodníky, na kterých se bude diskutovat o možnostech spolupráce, která by vedla ke zlepšení dostupnosti zboží.

„Pro nás jako dodavatele je v současné chvíli relativně snadné dosáhnout vysoké servisní úrovně. Co ale sami bez obchodníků nezvládneme, je právě zajištění dostupnosti výrobků pro naše spotřebitele na regálech. Tady je klíčová ochota obchodníka spolupracovat a nastavení důvěry a otevřeného vztahu dodavatel – obchodník s jediným společným cílem – zamezit výpadkům výrobků na regálech a zvýšit tak spokojenost spotřebitelů,“ uvedl Pavel Kotýnek, customer logistic manager společnosti Coca-Cola HBC.

Inspirací pro projekt OSA Barometr byly zkušenosti z realizace podobných projektů a aktivit realizovaných národními iniciativami ECR v Itálii, Francii, Španělsku, Rakousku, Velké Británii a dalších zemích.

Související