Společnosti z oblasti dodávek a distribuce elektroinstalačních a elektrických výrobků a služeb se rozhodly na českém trhu zásadním způsobem urychlit přechod na jednotný způsob výměny a automatické zpracování obchodních dokladů ve formátu strukturovaných dat EDI (Electronic Data Interchange). Cílem je postupně odstranit neefektivní způsoby přenosu dat, ať už se jedná o papírové doklady či korespondenci prostřednictvím e-mailu a jiné způsoby vyžadující vysokou míru kancelářské administrativy a manuálního zapojení pracovníků.

Zpracování a překlad dokladů v rámci jednotlivých obchodních protistran zajišťuje EDI provider CCV Informační systémy. Prvním, kdo překročil hranici 70 dodavatelů zapojených do elektronické výměny dokladů, se stala společnost Sonepar, která má do elektronické komunikace v současnosti zapojeno přes 65 procent objemu dokladů s více než 70 dodavateli a směřuje k postupnému zapojení všech významných partnerů.

Implementaci EDI komunikace do podnikového systému Sonepar spočívala v úpravě příjmu datových formátů pro čtyři druhy dokladů, nastavení komunikačního kanálu a otestování. Následoval pilotní projekt se třemi dodavateli k ověření správnosti nastavení. Teprve potom Sonepar odstartoval oslovování dalších dodavatelů.

„Na začátku jsme měli určité obavy, jak toto řešení přijmou naši partneři, ale nakonec bylo zapojení poměrně hladké,“ říká Tomáš Šťásek, vedoucí IT oddělení společnosti Sonepar. „Do značné míry to bylo dáno i určitou mírou jejich připravenosti, kdy někteří již EDI využívali, a tak nebyl problém se na úrovni EDI providerů domluvit a propojit. Následně se začali zapojovat i ti, kteří EDI neměli a čekali na praktickou ukázku provozuschopnosti řešení.“

Související