Přestože přepravní výkony českých dopravců poslední tři roky v řadě klesají, výběr poplatků z mýtného systému rok od roku roste. Od roku 2015 pak o více než jedenáct procent. „Čeští dopravci v důsledku agresivní konkurence z východní Evropy, zejména z Polska, Rumunska a Pobaltí, vyklízejí pole na trhu mezinárodní přepravy, a to i na českém území,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Dopravci z východní Evropy se v poslední dekádě daleko více soustředili na mezinárodní dopravu a ve velké míře začali využívat mezer v evropské legislativě. „Naopak podnikatelé v některých západních zemích začali ve východní Evropě zakládat tzv. letterbox společnosti, tedy společnosti s formálním sídlem v jednom členském státě a činností v jiném, a ve starých členských státech poskytovat přepravu za výhodnější podmínky,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

Kvůli tomu za poslední tři čtvrtletí minulého roku dosahoval podíl mezinárodní přepravy na výkonech českých dopravců jen něco přes 43 procent. Přitom v letech 2009 až 2014 to bylo stabilně kolem 70 procent. V absolutních číslech poklesly mezinárodní výkony z 28 miliard tunokilometrů za první tři čtvrtletí roku 2015 pouze na 13,5 miliardy za první tři čtvrtletí 2018, což je 51procentní propad. „Takový propad je pro dopravce obzvláště bolestivý, protože sektor mezinárodní dopravy patří mezi nejvýdělečnější,“ komentuje Jaroslav Hanák.

„Klesají všechny oblasti mezinárodní přepravy. Ať už je to dovoz, vývoz, přeshraniční přeprava ve třetích zemích, tzv. cross trade, kabotáž i transit přes Českou republiku. V absolutních číslech jde pak o nejnižší hodnoty mezinárodní přepravy od roku 1998,“ dodává Jaroslav Hanák. Propad cross trade či kabotáže není pro dopravce tak zásadní, protože se nejedná o tradiční sektory, závažnější je však propad ve vývozu a dovozu zboží z ČR a do ČR.

Dopravci se kvůli nově uvolněným kapacitám stále intenzivněji zaměřují na čistě domácí přepravu, kde naopak dosahují nejlepších čísel v historii. „Teprve podruhé za sledované období a poprvé od roku 1998 se tak tuzemská přeprava podílí na celkové přepravě více než ta mezinárodní,“ uvádí prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Díky ostré a v některých případech i nekalé zahraniční konkurenci, limitům české ekonomiky a zásadnímu propadu mezinárodní přepravy však celkově doprava i tak klesá. „Firmy navíc stále naráží na nedostatek profesionálních řidičů. Podle některých odhadů jich firmám chybí až 20 tisíc,“ upozorňuje Jaroslav Hanák.

Související