Vedle Scanie jsou dalšími členy sdružení Shell, Disa, Osomo a Iveco. Zavázeli se provádět samostatné kroky, jejichž cílem má být dalších 2000 nákladních vozidel s pohonem na LNG na pozemních komunikacích, 39 čerpacích stanic na LNG a výstavba závodu na výrobu BioLNG v Nizozemsku.

Čerpací stanice na LNG budou součástí celoevropské sítě a jejich výstavba se plánuje v Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku a Španělsku. Stanice se budou nacházet ve vzdálenosti přibližně každých 400 kilometrů na hlavních silničních tazích ze Španělska do východního Polska.

„Program zahrnuje čerpací stanice, výrobu biopaliv a dotace, jež jsou nezbytné k tomu, aby pokrokoví zákazníci investovali do nákladních vozidel i přes zvýšené počáteční náklady,“ říká Jonas Nordh, ředitel pro řešení udržitelné dopravy ve společnosti Scania. „Zatímco LNG, který snižuje emise CO2 zhruba o 20 procent, je v současné době více rozšířen, bioplyn, jenž snižuje emise CO2 o více než 90 procent, může být s rostoucí spotřebou produkován v čím dál větší míře v souladu s přírodou.“

Související