Zákon č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen Zákon), mimo jiné novelizuje zákon o silniční dopravě tak, že jeho § 9a zavádí přímé použití některých ustanovení úmluvy CMR do vnitrostátní silniční nákladní přepravy v Česku.

Připomeňme, že úmluva CMR obsahuje 51 článků, z nichž 14 není použitelných pro vnitrostátní silniční přepravu. Použitelná ustanovení úmluvy CMR ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě obsahují tyto články: i) o uzavření a provádění přepravní smlouvy (čl. 4 až 16), ii) o odpovědnosti dopravce (čl. 17 až 29), iii) o reklamaci a žalobě (čl. 30 až 33) a iv) o přepravě prováděné postupně několika dopravci (čl. 34 až 40).

Podle důvodové zprávy se jedná o podrobnější úpravu smlouvy o přepravě věcí, se kterou počítá občanský zákoník (OZ) v § 2578, která ovšem v nákladní silniční přepravě (na rozdíl od silniční osobní přepravy) doposud neexistuje.

Ustanovení § 9a Zákona přímo neobsahuje pravidla pro tuto oblast, ale rozšiřuje působnost pravidel obsažených v mezinárodní úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě i na přepravu vnitrostátní.

Vítaný krok

Z hlediska obsahového jde o krok, po kterém již delší dobu volala odborná veřejnost (sdružení ČESMAD Bohemia, ale například i Hospodářská komora a jiné). Nespornou výhodou je (oproti eventuální formulaci nových pravidel pro přepravu věcí) využití souboru pravidel, který se v části sektoru nákladní dopravy již dlouhodobě využívá a dopravci mají s aplikací těchto pravidel zkušenosti.

Připomeňme, že z hlediska legislativně-technického bylo obdobné rozšíření působnosti mezinárodní úmluvy i na vnitrostátní přepravy již využito například u přepravy nebezpečných věcí.

Na výše uvedené navazuje přechodné ustanovení, které využití úmluvy CMR vztahuje pouze na smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti Zákona. To samozřejmě nebrání tomu, aby si smluvní strany užití úmluvy CMR dohodly dobrovolně.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.