Nový bezpečnostní modul „Inteligentní zóna“ je od začátku roku k dispozici jako volitelná dodatečná výbava systému „connect“. Je dalším krokem k větší bezpečnosti provozu vozíků v halách a ostatních vnitřních prostorech. Umožňuje provozovatelům vozového parku definovat specifické zóny ve skladech a výrobních prostorech, ve kterých vozíky automaticky sníží rychlost jízdy. Jde o další asistenční systém společnosti Linde Material Handling, který využívá ultra-širokopásmovou technologii (UWB) ke snížení rizika nehod při manipulaci s náklady ve vnitřních prostorech.

Už od začátku loňského roku je k dispozici systém Linde Safety Guard, který umožňuje vzájemné informování řidičů vozíků a chodců. Pevné zařízení umístěné na vozíku a mobilní jednotky chodců vydávají akustický a vizuální alarm, navíc osobní jednotky upozorňují na nebezpečí vibracemi. Oba systémy využívají podstatné výhody technologie UWB, tedy že rádiové vlny mohou procházet stěnami, regály s materiálem a branami či vraty. Zároveň nedochází k rušení jiných sítí, jako je WLAN, Bluetooth nebo RFID.

Dalším novým modulem pro monitorování pohybu manipulační techniky je „Mapování vozíků“ umožňující z ptačí perspektivy jejich lokalizaci pomocí telematického hardwaru. Během letošního roku bude zavedena funkce „GPS sledování“, která umožní omezení provozní plochy vozíku a oznámení o jejím případném opuštění.

Technické řešení

Nový asistenční modul „Inteligentní zóna“ funguje na bázi širokopásmových rádiových signálů s frekvencí 4 GHz. Tyto signály se předávají mezi stacionárními vysílači a čidlem na vozíku a snadno také procházejí pevnými stěnami a sloupy. K definování zón se využívají plány půdorysného rozvržení hal a výrobního zařízení, které jsou do počítače přeneseny pomocí softwaru „connect: desk“.

V aplikaci jsou různé zóny nakonfigurovány pomocí grafického nástroje a jsou jim přiřazeny specifické parametry – například dosah vysílacích bodů, tzv. zónových radiových modulů nebo statických jednotek, stejně jako velikost plochy, ve které bude vozík automaticky zpomalen.

Nový asistenční modul se zaměřuje na čtyři oblasti využití:
1. selektivní nastavení rychlosti pojezdu, které se vždy projeví v okamžiku, kdy se vozík dostane do kritických míst, například nepřehledných rohů a křižovatek;
2. možnost upravit rychlost pro vybranou oblast, například s vysokým počtem chodců;
3. automatické upravení rychlosti v závislosti na rychlosti rolet segmentových vrat nebo v průjezdech;
4. omezení rychlosti kvůli nerovnému povrchu.

Související