Blockchain je novým druhem distribuovaného databázového systému, který uchovává a zaznamenává data způsobem, který umožňuje různým zúčastněným stranám diskrétně a bezpečně sdílet přístup ke stejným informacím. Technologie podle odborníků způsobí revoluci ve fungování mnoha odvětví, jako jsou finanční služby, státní správa, zdravotnictví, zábavní průmysl nebo přepravní a logistické služby.

Interoperabilita blockchainových platforem je významné téma, neboť vícenásobných blockchainových platforem bude zřejmě na trhu přibývat. Různé průmyslové obory a firemní ekosystémy mohou rovněž preferovat rozdílné platformy, proto bude důležité, aby byly mezi sebou propojitelné. Obavy z výběru ,špatného‘ systému nebo z možných problémů při propojování blockchainových ekosystémů, které jsou postaveny na různých platformách, byly dosud překážkou rozvoje této technologie.

Společnost Gartner, která se zabývá průmyslovými analýzami, odhaduje, že počet blockchainových platforem by mohl vzrůst na více než 70, poté by se ale měl snížit na mnohem menší počet dominantních poskytovatelů.

Aby se mohly integrovat různé technologie distribuovaných účetních knih (DLT), musejí si zachovat schopnost auditu, dohledatelnosti a verifikace, a to vše při zachování plné integrity a bezpečnosti. Technologické řešení Accenture tento úkol řeší uzlem interoperability, který zajišťuje komunikaci mezi dvěma nebo více platformami DLT. Uzel interoperability zahrnuje zabudovanou obchodní logiku, která obsahuje obchodní standardy, pojistky a zásady, na nichž se různé blockchainové platformy shodly.

Řešení umožňuje integraci různých blockchainových platforem buď prostřednictvím transferu tokenizovaného aktiva na dvě blockchainové platformy nebo díky mapování dat na různé bloky, které existují ve dvou různých blockchainových platformách současně s tím, že referenční data budou neustále synchronizována. S tímto řešením už není potřeba průběžná výměna zpráv mezi různými platformami. Nyní bude možné převádět a udržovat „aktivní stav“ mezi uzly jednotlivých blockchainových platforem a udržovat je neustále synchronizované.

Související