Svazy proto žádají ministry, aby zrušili své rozhodnutí o převodu kompetencí a transformovali Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci. „Vzhledem k tomu, že nemáme ani základní návrh změny kompetenčního zákona, připadá nám změna nezodpovědná,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Budování nových vodních cest, přístavů, služeb a další veřejné infrastruktury pro provozování vodní dopravy by se podle rozhodnutí ministrů mělo převést z Ředitelství vodních cest, které spadá pod ministerstvo dopravy, na různé státní podniky Povodí, které patří do resortu zemědělství. Svazy se však obávají, že by to znamenalo snížení kvality vodních cest a rozpad celkové koncepce rozvoje, neboť každý z podniků by se staral jen o svůj úsek. Ředitelství vodních cest má podle názoru svazů naopak k této činnosti dostatečné personální a odborné kapacity.

Podle ministerstva dopravy však přinese posílení kompetencí státních podniků Povodí Labe, Vltavy a Moravy zjednodušení a zrychlení přípravy vodních staveb. Ředitelství vodních cest se bude nadále podílet na supervizi projektů realizovaných jednotlivými Povodími.

„Ministerstvo dopravy zůstává stále zodpovědné za koncepci vodních cest i koncepční přípravu projektů. Jediné co se mění, je že se napraví nelogická praxe, kdy investorem vodního díla bylo Ředitelství vodních cest a po dokončení stavby předalo dílo příslušnému povodí, které ho provozovalo. Praxe potvrzuje, že nejvhodnějším investorem dopravní stavby je ten, kdo ji bude provozovat, tak jak to i u nás do roku 2006 bylo. Příkladem je ŘSD i SŽDC, které jsou jak investorem, tak i správcem infrastruktury, kterou postaví,“ uvádl ministr dopravy Dan Ťok.

Související