Východoasijské peníze vstoupily na trhy střední a východní Evropy v roce 2016 v celkovém objemu 1,983 miliardy eur, a to především prostřednictvím významných transakcí v segmentu průmyslových nemovitostí, například nákupu portfolia společnosti P3 na území České republiky, Polska, Rumunska a Slovenska v hodnotě 1,549 miliardy eur.

Objem investic dosáhl v následujících letech o něco menší výše, za loňský rok činil 1,245 miliard eur, z čehož bylo 1,051 miliardy eur investováno v Polsku, 135 milionů eur v Maďarsku, 50 milionů eur v České republice a 9 milionů eur v Rumunsku.

„Nákupy z východní Asie měly loni na celkových investicích v zemích střední a východní Evropy podíl devět procent. Jejich výše dosáhla 1,25 miliardy eur,“ říká Mark Robinson, specialista výzkumu Colliers International pro region CEE.

V roce 2018 opět nejvíce investic z oblasti východní Asie do regionu CEE proudilo do segmentu průmyslových nemovitostí – celkem šlo o 826 milionů eur. Investice v regionu se ale zároveň začaly diverzifikovat: 300 milionů eur směřovalo do maloobchodních a 110 milionů eur do kancelářských nemovitostí. Největší transakcí roku 2018 byla jednoznačně koupě průmyslového portfolia společnosti Prologis v Polsku a Maďarsku asijskou investiční společností Mapletree Singapore, údajně za 335 milionů eur.

Singapur tak v roce 2018 na pozici primárního zdroje kapitálu z východoasijského regionu předstihl Čínu. Ta v CEE kvůli omezení kapitálových toků investovala pouze 60 milionů eur. Dalšími největšími kupujícími byly loni Malajsie, Jižní Korea a Filipíny.

„Čísla svědčí o tom, že zájem Asie o region CEE v posledních letech enormně vzrostl. Uzavřeno bylo mnoho transakcí, další jsou plánované a na místní trhy se chystá vstoupit řada nových subjektů. Investoři z různých asijských regionů nahlížejí na trhy CEE různým způsobem a s rozdílnými požadavky či sledovanými cíli. Je tedy třeba vždy dbát opatrnosti a nezobecňovat tzv. ‚asijský trend', který je ve skutečnosti pouze součástí širšího trendu přeshraničního pohybu kapitálu,“ vysvětluje Andy Thompson, ředitel investičního oddělení Colliers International pro Českou republiku a Slovensko. „Colliers se v regionu CEE intenzivně podílela na několika obchodech, v nichž krom jiných figurovali filipínští, čínští, tchajwanští či korejští investoři.“

Související