Videomapping popisuje postup, pomocí kterého je možné promítat obraz přesně a bez zkreslení na jakýkoliv povrch. V CKD centru automobilka tuto technologii využívá v rámci pilotního projektu, v němž se zobrazují pokyny na určitém díle či na jeho nosiči dílu nebo na podlaze haly. Projekt, s nímž výrobce nyní seznámil veřejnost v tiskové zprávě, byl představen už loni na konferenci Zóna logistika, kterou pořádá časopis Logistika a vydavatelství Economia.

„Technologie videomappingu nám otevírají zcela nové možnosti v oblasti logistiky,“ říká Michael Oeljeklaus ze Škoda Auto. „Tato technologie z oblasti Průmyslu 4.0 podporuje naše pracovníky při přípravě expedice našich sad dílů na některé exportní trhy. Rozšířená realita tímto způsobem minimalizuje chybovost při balení sad dílů MKD na velkých exportních paletách a zvyšuje navíc bezpečnost pracovního prostředí.“

Systém videomappingu se skládá z laserového projektoru s ultra vysokým rozlišením a z HD kamery. Jako první systém rozšířené reality použitý ve Škoda Auto již nepotřebuje 3D-brýle pro pracovníky. V současnosti se technologie komplexně testuje a dále rozvíjí. Výzvou je přizpůsobení kamer intenzitě osvětlení v hale, aby přístroje spolehlivě zajistily projekci a rovněž snímaly své okolí také za těchto podmínek.

Během procesu balení se sada dílů MKD nejprve dopraví manipulační technikou na balicí pracoviště. Zde je připravena velká paleta, takzvaný „rack“. Jakmile pracovník načte pomocí skeneru čárový kód dílu, osvítí laserové projektory přesně dané místo na paletě, kam se má tento díl umístit. Projekce obrazu a textů na podlaze haly poskytuje navíc vysvětlení, jak se musí díly upevnit a chránit. Systém rozpozná, když se naskenuje a umístí špatný díl a v tomto případě vydá odpovídající zpětné hlášení.

Použití rozšířené reality poskytuje i další výhody. Protože se v průběhu procesu nemusí tisknout žádné dokumenty, ušetří CKD centrum množství papíru a naplňuje tak firemní strategii „Green Future“ zaměřenou na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Digitalizace a řešení Průmyslu 4.0 se jako pilíř Strategie 2025 dotýká všech oblastí podniku Škoda Auto, počínaje logistikou přes vývoj vozu až po vzdělávání a zvyšování kvalifikace pomocí moderních technologií virtuální reality a 3D. Jako další hlavní oblast Strategie 2025 definoval výrobce navíc vstup do elektromobility. Ještě v tomto roce představí český automobilový výrobce vůz Superb s plug-in hybridním pohonem, jakož i čistě bateriovou elektrickou verzi modelu Citigo.

S řadou dalších logistických inovací z automobilového průmyslu i mnoha dalších oborů bude možné se seznámit také na letošní konferenci Zóna logistika, na které se sejdou logističtí odborníci, obchodníci i představitelé akademické obce, aby společně hovořili o aktuálním vývoji oboru a nástupu moderních technologií digitalizace a robotiky a výhodách i problémech, které z toho vyplývají. Konference se uskuteční 4. března v Praze a lze se na ni přihlásit na registrační stránce.

Související