Nepřehlédnutelným trendem je bezpochyby zrychlování přeprav. Nároky na co rychlejší logistické služby jsou čím dál více zřetelné. V rámci České republiky a zejména hlavního města si již zákazníci zvykají na tzv. same-day delivery a lze očekávat, že se tento trend bude stávat standardem. Například v sousedním Německu tuto možnost ve větších městech začíná nabízet Amazon.

„Jde o trend, který je patrný spíše na B2C trhu,“ říká Přemysl Lukeš ze společnosti Der Kurier. „Zvyklostí už je i to, že je zákazník informován o rozmezí času doručení. Nemusí tedy na daném místě dlouho čekat, aniž by měl jistotu, že se dočká. Čas je pro nás čím dál cennější a nechceme se o něj vzájemně okrádat. Ačkoliv zrychlování je určitě na místě, v oboru B2C stále hraje velkou roli faktor ceny. A proto většina zákazníků raději den či dva počká a zaplatí za doručení zásilky méně.“ Velmi často se podle jeho slov také volí doručování na výdejní místa. Jako tendenci lze vnímat rovněž tlak na ceny doručení mezi státy EU a zároveň i tlak na zrychlování doručení v rámci unie.

Do poskytování logistických služeb vstupuje také sdílení. Objevují se sklady, kde spolupracují dokonce i konkurenční společnosti, sdílejí zde zaměstnance a společně také dovážejí do prodejen. Při správně nastavených podmínkách se může jednat o velmi efektivní způsob spolupráce.

V poslední době se rovněž klade důraz na sdílené doručování do center měst. Koncept má fungovat tak, že zásilky přicházejí do sdíleného skladu, pro který poskytlo prostory město. Následně z tohoto skladu v určitém časovém rozmezí doručuje zásilky do centra města stanovená firma. Taková sdílená centra fungují již v zahraničí, například v Nizozemsku. Cílem je omezit vysoké množství společností zajíždějících do center měst.

Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude zátěží pro životní prostředí, ale snahou je tuto zátěž co nejvíce snížit. Pro dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes pomáhají moderní technologie. Samozřejmostí jsou vozidla splňující emisní normy. Blízkou budoucností a v některých případech i přítomností logistiky ale jsou auta na elektřinu, jejichž nedostatkem je prozatím stále relativně nízká kapacita baterií. Mezi alternativní pohony lze řadit i dnes běžnější CNG. Také v České republice se začínají pro doručování v centrech velkých měst využívat nákladní bicykly, tzv. cargo kola, která mohou plnit více přepravních a logistických úkolů.

Roboty přivádí do skladů trvalý nedostatek pracovních sil i stálý vývoj technologií. Obojí společně přispívá k postupnému nasazování inteligentních zařízení do provozu. „Kromě přístrojů, které jsou schopné autonomně manipulovat s předměty, přesouvat a ukládat je, jsou postupně zaváděny také drony. Jejich využití při samotném doručování je také kvůli nedostatečné legislativě zatím ve vzdálenější budoucnosti, ve skladech je však možné je využívat již nyní, a to například k inventurám,“ upozorňuje Přemysl Lukeš.

Také včerejší sci-fi koncepty automobilů bez řidiče se pomalu stávají realitou a ve velmi blízké budoucnosti se nejspíše budeme stále častěji setkávat s autonomními vozidly, zejména kamiony. Autonomní kamiony bez řidiče už dnes jezdí v Německu mezi Mnichovem a Norimberkem, zatím jako součást konvojů ovládaných řidičem, tzv. platooning.

Související