Kamion je zařazen do skupiny C+E, která umožňuje držiteli příslušného řidičského průkazu řídit jízdní soupravu složenou z vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kilogramů, a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kilogramů.

Uchazeč o oprávnění skupiny C+E musí postupně a zvlášť absolvovat autoškolu skupiny B a C. Po úspěšném složení zkoušek a vydání řidičského průkazu může zažádat o C+E. Pro přijetí do autoškoly je nutný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře, který nesmí být starší než tři měsíce. Významnou roli hraje i věk žadatele.

Získání řidičského průkazu každé skupiny má zákonné povinnosti. Následující přehled přináší sumarizaci postupu, podmínek i orientačních cen, které čekají na cestě k přípravě profesionálního řidiče:

 

Proces přípravy profesionálního řidiče C+E

Podmínka

Cena*

Řidičské oprávnění skupiny B

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

400 Kč

Autoškola (výuka a výcvik sk. B)

min. 18 let

12 000 Kč

Závěrečná zkouška

 

700 Kč

Vydání řidičského průkazu

 

200 Kč

Řidičské oprávnění skupiny C

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

400 Kč

Autoškola (výuka a výcvik sk. C)

min. 21 let, držitel sk. B

16 000 Kč

Závěrečná zkouška

(od 18 let se školením 280 h)

700 Kč

Vydání řidičského průkazu

 

200 Kč

Řidičské oprávnění skupiny C+E

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

400 Kč

Autoškola (výuka a výcvik sk. C+E)

min. 21 let, držitel sk. C

9 000 Kč

Závěrečná zkouška

(od 18 let se školením 280 h)

700 Kč

Vydání řidičského průkazu

 

200 Kč

Profesní způsobilost C a C+E

Vstupní profesní školení (140 h)

min. 21 let, držitel sk. C

32 000 Kč

Vstupní profesní školení (280 h)

min. 18 let, držitel sk. C

50 000 Kč

Závěrečná zkouška

 

700 Kč

Vydání řidičského průkazu

 

200 Kč

Ostatní povinnosti před zahájením výkonu řidiče

Vydání paměťové karty řidiče                         

držitel sk. C

700 Kč

Dopravně psychologické vyšetření

 

3 000 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

400 Kč

*Uvedené ceny jsou orientační včetně DPH

 

Aby bylo možné vykonávat povolání profesionálního řidiče, je třeba získat profesní průkaz. Vstupní profesní školení v rozsahu 140 hodin (z čehož 130 hodin tvoří výuka a 10 hodin výcvik), lze zahájit po získání řidičského oprávnění skupiny C. Před dokončením vstupního školení je však nutné, aby byl řidič již i držitelem skupiny C+E, a to hlavně kvůli praktickému výcviku v řízení, který absolvuje se soupravou odpovídající této skupině. „Příprava řidiče je časově náročná a vhodné plánování zahájení i ukončení vstupního školení se vyplatí. Profesní způsobilost se v řidičském průkazu zaznamenává pomocí harmonizovaného kódu 95 k příslušné skupině řidičského oprávnění na základě potvrzení o absolvování vstupního a později pravidelného školení,“ upřesňuje Martin Bednář ze společnosti Dekra CZ.

Běžná věková hranice pro udělení řidičského oprávnění skupiny C a C+E je 21 let. V praxi to znamená, že nejpozději v den ukončení výuky a výcviku v autoškole musí žadatel dosáhnout tohoto věku. Existuje však možnost, kdy může i 18letá osoba získat oprávnění pro řízení kamionu kdekoliv na území Evropské unie. Tato výjimka platí, pokud se osoba podrobila vstupnímu profesnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Absolvování vstupního školení však nestačí, řidič se musí i nadále vzdělávat. Podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. se řidič zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Zákon dále stanovuje, že pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin. Účastník dostane od provozovatele školicího střediska každý rok razítko do potvrzení o absolvování pravidelného školení a každý pátý rok vymění řidičský průkaz za nový. Ceny pravidelných školení se pohybují okolo jednoho tisíce korun.

Řidič, který řídí nákladní automobil, případně jízdní soupravu složenou z nákladního automobilu a přípojného vozidla, o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg, je navíc povinen podstoupit dopravně psychologické vyšetření. Tuto povinnost nařizuje zákon č. 361/2000 Sb. v § 87a. Nepostradatelnou položkou, kterou řidič potřebuje pro výkon povolání, je rovněž paměťová karta do digitálního tachografu. Karta se vydává na základě žádosti řidiče a umožňuje provádění záznamů o pracovní době. Slouží ke kontrole dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a časů odpočinku každého profesionálního řidiče. Ten smí vlastnit pouze jednu kartu vydanou na jeho jméno a číslo řidičského průkazu.

Celkové náklady na přípravu profesionálního řidiče kamionu mohou činit nemalých 77 900 korun. V případě vstupního školení v rozšířeném rozsahu o délce 280 hodin dokonce 95 500 korun. Reálné náklady však mohou být ještě vyšší, pokud bude například nutné navýšit počet praktických jízd v autoškole či využít doplňovací výuku a výcvik pro zvýšení šancí na úspěch u opakované závěrečné zkoušky. „Pokud se rozhodnete pro dráhu profesionálního řidiče kamionové dopravy, je třeba počítat s vyššími počátečními náklady. S těmi dnes umí pomoct zaměstnavatelé, pracovní úřady i dopravci. Poptávka po řidičích je vysoká a po získání všech požadavků se můžete snadno uplatnit na trhu práce,“ dodává Martin Bednář.

Související