V jádru internetu věcí stojí představa, že by prakticky každá věc, kterou používáme či potřebujeme, měla být připojena k internetu a podle potřeby komunikovat s uživatelem či dodavatelem. Jako příklad se často udává tzv. chytrá lednička připojená k internetu, která sama sleduje množství přidaných a odebraných položek, a v případě, že se blíží vyčerpání zásoby konkrétního produktu, si sama objedná u dodavatele doplnění.

Podobnou technologií by měla být v blízké budoucnosti vybavena většina prvků v domácnostech, továrnách, skladech nebo v kancelářích, které si tak kromě objednávání například náplní dokážou samy obstarat i servis či rovnou požádat dodavatele o výměnu za nové vybavení. Samozřejmě nemusí jednat pouze individuálně, ale komunikují a spolupracují při tom s ostatními prvky či celým chytrým domem nebo kanceláří. To vše díky svému připojení k síti a s využitím nejrůznějších systémů automatizace či umělé inteligence.

Zatímco do domácností přináší IoT pohodlí (a také ztrátu soukromí a rostoucí závislost na technologiích), v průmyslu a obchodě bývá napojení všeho na síť pokládáno za počátek nové éry. Svým způsobem tomu také tak je. Hovoří-li se dnes o automatizaci a robotizaci v mnoha oblastech, je propojení všech prvků velmi důležitým krokem, kterým se postupuje od mechanických automatických rukou robotů vykonávajících jednotlivé dílčí úkony k plně automatizovanému "organismu" v továrně či logistickém skladu.

12 bytů

Maximální velikost jedné zprávy v síti Sigfox je 12 bytů. Střídmý datový tok umožňuje nízkou spotřebu koncových zařízení, o které není třeba několik let pečovat.

Nutností je připojení do sítě

Základem takto pojímané všeobecné automatizace je ovšem nutnost rychlé komunikace mezi jednotlivými prvky a jejich nadřazenými řídicími systémy nebo i mezi jednotlivými prvky navzájem. Vyvstává potřeba zajistit připojení vysokého množství těchto prvků k síti. To je možné buď pomocí stávajících běžných technologií, jako je wi-fi či GSM datové přenosy, nebo budováním zvláštních sítí, vyhrazených pro provoz prvků IoT. Na rozdíl od běžné komunikace totiž ledničky, žehličky nebo přepravní boxy či lodní kontejnery obvykle nepotřebují přenášet velké množství dat, ale komunikují krátkými datovými zprávami.

Sítí pro internet věcí již vznikla celá řada. Patří mezi ně například francouzská Sigfox, která působí i v České republice. V březnu o možnostech IoT v logistice proběhla v Praze konference, na které vystoupila i šéfka business developmentu této firmy Ana Maria Giménezová. "Optimalizace řízení dodavatelského řetězce vyžaduje transformaci, která jde za hranice podniku," zdůraznila Ana Maria Giménezová, která na konferenci hovořila o možnostech praktického využití sítě IoT v projektech sledování zásilek. "Jaký je cíl internetu věcí? Propojení dodavatelského řetězce s cílem získat viditelnost jednotlivých úkonů a reagovat na spolehlivá data," dodala.

"Sigfox je dedikovaná síť pro IoT zařízení, je určená primárně pro senzory, které vysílají pouze malý objem dat," vysvětluje Martin Levanti ze společnosti SimpleCell Networks, která je operátorem Sigfoxu pro ČR. "Typicky je to například GPS poloha, teplota, stav elektroměru či vodoměru nebo plynoměru, alarmy hlásící například výskyt kouře, záplavu, pohyb a podobně."

Technologickým partnerem pro síť Sigfox je operátor T-Mobile. Síť vznikla na vybraných stávajících základnových stanicích mobilní sítě, kam byla nainstalována nová technologie a anténa pro Sigfox. V současnosti síť pokrývá téměř celou ČR a umožňuje komunikovat se zařízeními, která jsou v dosahu jejího signálu. Síť zahrnuje kompletní ekosystém včetně jednotné platformy pro správu konektivity s podporou geolokačních funkcí, pomocí mobilní sítě nebo wi-fi "sniffingu". Unikátní výhodou je fakt, že síť je stavěna jako jedna celosvětová, zařízení tak fungují všude bez roamingu.

Protože se jedná o "low power" technologii, mohou být zařízení v síti Sigfox napájena baterií a i při zachování malých rozměrů dokážou komunikovat po několik let. Síť má vlastní infrastrukturu, neboť pro ni nelze využít pokrytí GSM signálem. Tuto technologii není možné použít třeba pro hlasové služby nebo přenos obrazu. Maximální velikost jedné zprávy je 12 bytů a těmto limitům je třeba přizpůsobit i nasazení. Pro celou řadu řešení je ovšem takový datový tok dostatečný, pokud třeba potřebujeme jen několikrát za den odeslat stav elektroměru nebo výkyvy teploty. Odměnou za střídmost v datovém toku je možnost nainstalovat zařízení a nemuset se o něj starat třeba osm až deset let. Pokud v zařízení klesne kapacita baterie, dostane uživatel v dostatečném předstihu zprávu o tom, že je třeba ji vyměnit.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.