V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo k ekologické likvidaci 12 700 tun nebezpečného odpadu podle typu kontaminace. Veškerý materiál obsahující nebezpečné látky byl deponován na speciálních skládkách či zlikvidován ve spalovnách podle požadavků České inspekce životního prostředí.

Zbylo 106 400 tun demoličního odpadu, z něhož by mělo být při výstavě průmyslové zóny znovu použito 103 tisíc tun recyklátu, který nahradí primární přírodní suroviny. Podle developera se tím uspoří jízda zhruba 10 300 nákladních vozů mimo areál.

Panattoni Europe klade ve svých projektech důraz na udržitelný rozvoj. V ostrovském projektu aplikoval ekologickou metodiku BREEAM s certifikačními požadavky nad rámec domácí legislativy.

„Naší ambicí je po dokončení projektu získat certifikaci úrovně BREEAM Excellent. Díky výborné spolupráci s demoliční firmou APB – Plzeň jsme dokázali měřit velmi detailní parametry. Měřili jsme uhlíkovou stopu stavebních strojů, nákladní přepravy materiálu i osobní dopravy zaměstnanců. Sledovali jsme nejen čas provozu demoličních strojů a jejich spotřebu, ale například i celkovou ujetou vzdálenost veškeré techniky,“ uvedla Marcela Bernátová z Panattoni Europe.

Související