Přestože se konkrétní potřeby různých výrobců liší, díky vládním investicím do přijetí technologií se v tomto ohledu daří nejlépe Číně. Spojené státy jsou zase nejatraktivnější pro firmy, které se snaží minimalizovat ekonomická a politická rizika. Z tohoto hlediska je po Spojených státech a Kanadě nejlepší destinací Česká republika. Podle základních kritérií pak obsadila globálně pátou příčku a v Evropě první příčku.

Cushman & Wakefield – Index výrobního rizika 2019

Celkové pořadí

Základní kritéria

Nákladové kritérium

Riziková kritéria

1

Čína

Čína

Spojené státy

2

Spojené státy

Malajsie

Kanada

3

Indie

Vietnam

Česká republika

4

Kanada

Indonésie

Čína

5

Česká republika

Indie

Singapur

6

Polsko

Thajsko

Německo

7

Malajsie

Litva

Dánsko

8

Litva

Rumunsko

Finsko

9

Maďarsko

Srí Lanka

Rakousko

10

Thajsko

Polsko

Velká Británie

„Přesto, že Česko nepatří zdaleka mezi nejlevnější země z hlediska výrobního průmyslu, kde se hodnotí nejen mzdy tuzemské pracovní síly, ale také ceny energií, průmyslové výstavby a administrativních poplatků, je vyhodnocena jako nejlepší destinací pro výrobu v Evropě, a to hlavně díky vysoké bezpečnosti, relativní politické stabilitě, v porovnání se svými sousedy na východ Evropy, a ekonomické a korporátní stabilitě. Rizika jsou tudíž pro investory minimální. Velkou výhodou je i centrální poloha se strategickým přístupem na hlavní evropské trhy,“ říká Ferdinand Hlobil z Cushman & Wakefield.

Index výrobního rizika (Manufacturing Risk Index, MRI) společnosti Cushman & Wakefield posuzují každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu. Zdrojová data indexu pocházejí z řady spolehlivých zdrojů, mimo jiné od Světové banky, UNCTAD a Oxford Economics.

Ze zprávy vyplývá, že z pohledu základního scénáře, který přikládá stejnou důležitost podmínkám pro podnikání a cenové konkurenceschopnosti v dané zemi, je na prvním místě Čína. Na druhém místě se umístily Spojené státy, následované v první pětici ještě Indií, Kanadou a Českou republikou. Česká republika dosáhla nejvyšší pozice z evropských zemí, přičemž na předních místech se umístily také Polsko, Litva a Maďarsko.

Při pohledu na data z hlediska nákladů – jež upřednostňuje země s nižšími provozními výdaji včetně mzdových – se na prvním místě stále drží Čína a asijské země dominují i první desítce. Z jiných oblastí se v první desítce umístily pouze Litva na sedmém a Rumunsko na osmém místě.

Třetí žebříček – na základě rizik – bere v úvahu rostoucí geopolitické riziko a straní zemím, kde jsou ekonomické a politické hrozby nejmenší. V tomto ohledu vede Severní Amerika s USA na prvním a Kanadou na druhém místě, přičemž Čína se propadla až na čtvrté místo. Na evropské země připadá více než polovina první desítky – vede Česká republika, která se v žebříčku umístila celkově třetí, a z dalších evropských zemí se do první desítky prosadily ještě Německo, Dánsko, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

Související