Po několikaletém testování systému rakouské firmy Cargometer v největší pobočce Gebrüder Weiss u Vídně šlo toto zařízení letos na jaře do reálného provozu i v České republice.

Měřicí systém zjišťuje přímo při vjezdu vozíku do skladu při vykládce nákladního vozidla hmotnost a objem všech položek nákladu, aniž by skladník musel zastavovat a něco manuálně měřit. To umožňují zařízení se senzory a kamerou na vykládkových bránách a rampách, které skenují projíždějící vozíky s nákladem, výsledný obraz ukládají do digitálního 3D modelu a pomocí vlastního algoritmu analyzují rozměry a další údaje.

„Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s nákladem,“ popisuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Získané údaje se automaticky přenášejí do systému pro řízení dopravy TMS (transport management system). Do optického archivu se zároveň ukládá report, který obsahuje deklarované i naměřené údaje zásilky. V systému Gebrüder Weiss se archivují také videozáznamy z průjezdu konkrétního vozíku se zásilkou bránou a příslušná 3D fotodokumentace. Hmotnost zásilek pak měří váha instalovaná přímo ve vozících, které vezou zásilku z auta do skladu.

K výhodám, které používání takového systému přináší, patří především zrychlení manipulace se zásilkami, kterých terminálem v Jenči projde 1,5 milionu za rok, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a také lepší využití kapacity nákladních vozidel při nakládce. To má vliv nejen na ekonomiku firmy, ale i na snížení zátěže životního prostředí.