Investice skupiny C.S.Cargo dosáhly v loňském roce výše 197 milionů korun. Vedle pravidelné obměny vozového parku investice v posledních letech směřují rovněž do nových technologií, především do IT infrastruktury, do SW řešení komunikace se zákazníky a například i do uživatelského prostředí pro dodavatele, dopravce.

„S ohledem na rovnoměrný rozvoj našich činností to z konsolidovaného pohledu vypadá na minimum meziročních změn, přesto jich několik důležitých proběhlo. V loňském roce jsme doplnili organizační strukturu skupiny, což vedlo k synergii aktivit ve všech zemích naší působnosti, vzrostla vzájemná spolupráce a aktivněji využíváme obchodních příležitostí. Díky tomu také rychleji realizujeme společnou strategii v jednotlivých zemích,“ vysvětluje Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.Cargo a viceprezident a předseda sekce nákladní dopravy Sdružení Česmad Bohemia.

Trendy v segmentu dopravy se podle Aleše Willerta oproti předchozímu roku naopak příliš nezměnily. „Logisticko-dopravní trh je vysoce konkurenční prostředí. V dopravě zaznamenáváme růst cen energií a dalších vstupů. Dlouhodobě především schází řidiči, což vede k enormnímu tlaku na výši mzdových nákladů. Další výzvou je legislativa, ta je komplikovanější a zvyšují se i omezení ze strany Evropské unie. Kromě jiného jde například i o zákaz vykonávání týdenního odpočinku v kabině vozidla. Přesto v poslední době došlo k posunu vyjasňování pravidel pro dopravu v Evropské unii v podobě takzvaného Silničního balíčku,“ doplňuje Aleš Willert.

Související