Novinku přivítají nejen zájemkyně o práci za volantem těžkých nákladních vozidel či autobusů, které nyní budou moci brázdit cesty na dvou kontinentech Ruské federace. Nové opatření by mělo pomoci také provozovatelům silniční dopravy, neboť ta se v Rusku potýká se stejně závažným nedostatkem řidičů jako zbytek světa.

Omezení pro práci žen zdědila Ruská federace po bývalém Sovětském svazu, kde byla zavedena s cílem chránit zdraví a bezpečnost žen, které nebyly pokládány za dostatečně fyzicky způsobilé k těžké práci. To se nyní změní a omezení padnou nejen v dopravě, ale i v řadě dalších oborů.

Vedle zrovnoprávnění žen v pracovním procesu a řešení problému s nedostatkem řidičů má novelizace předpisů také snížit rozdíl ve výši mezd mezi oběma pohlavími. V Rusku představuje nerovnost v odměňování problém, který je způsoben i dosavadní nemožností žen získávat některá těžká, ale relativně dobře placená zaměstnání.

Související