Společnost Witte Access Technology z Ostrova zavedla jako první v rámci německého koncernu do plného provozu automatický vozík. Jde o stroj Toyota TAE050, který funguje zatím na kratší a jednodušší trase, v závodu už se ale připravuje i složitější nasazení.

„Přínosy autonomního systému plně odpovídají našim očekáváním, zejména kapacitního posílení interní dopravy a úspory personálu. Tři operátoři a jedna tažná souprava se mohli využít na jinou práci v rámci interní logistiky," uvedl Štěpán Červenka, lean manager Witte Access Technology.

Firma zvolila menší stroj s přepravní kapacitou 500 kilogramů. „Disponuje například vynikající funkcí otočení o 180 stupňů na místě. Okruh autonomního vozíku začíná a končí v centrálním skladu a je přibližně 100 m dlouhý,“ popisuje Štěpná Červený.

Proces probíhá tak, že manipulant připraví přípojný vozík naložený zhruba 50 bednami s lakovanými klikami a komponenty na výchozí vychystávací stanoviště a dá přes tablet tahači pokyn k zahájení jízdy.

Tahač podjede přípojný vozík s nákladem, automaticky jej napojí pomocí výsuvného pinu a vyrazí na trasu na vyhrazené odběrové místo ve výrobní hale. Zde odpojí plný vozík, opět automaticky, a přejede na další stanoviště, kde stejným způsobem nabere jiný přípojný vozík, obvykle prázdný, a odjede zpět do skladu.

„Tento cyklus se opakuje čtyřikrát za hodinu, bez výkyvů, spolehlivě a bezpečně," dodal Štěpán Červenka.