Je stále pravděpodobnější, že od prosince začne výběr mýtného na českých dálnicích a silnicích první třídy podle nového scénáře. Místo rakouského Kapsche bude systém provozovat sdružení firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenského SkyTollu, změní se i mýtná technologie.

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj zamítl většinu námitek, které proti průběhu výběrového řízení na provoz mýta Rakušané podali. Úřad se rozhodl zabývat pouze jednou stížností, která by však neměla ohrozit samotnou soutěž, uvedli Hospodářské noviny.

Společnost CzechToll už dokončila výrobu 450 tisíc palubních jednotek a zahájila jejich distribuci na obchodní místa, kde je budou moci dopravci vyzvednout v rámci registrace.

Dopravci mají povinnost registrovat se do nového elektronického mýtného systému a vybavit vozidla palubní jednotkou nejpozději k datu spuštění, tedy k 1. prosinci 2019. Registrovat se můžou od 22. září 2019 na více než 200 obchodních míst, mimo jiné i na některých pobočkách Hospodářské komory ČR, prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo online na stránkách www.mytocz.eu.

S předběžným zápisem do systému ale už nyní začal poskytovatel dopravních služeb DKV Euro Services, který upozorňuje, že by dopravci a majitelé vozidel nad 3,5 tuny, již se tato povinnost týká, neměli s registrací a objednávkou palubních jednotek otálet. 

„Registrační portál si vyvíjí každý subjekt samostatně. V našem případě zájemci o registraci vyplní požadované informace a nahrají potřebné dokumenty. DKV je zpracuje a verifikuje. Data z portálu se přenášejí přímo do systému provozovatele CzechToll. Smlouvu s provozovatelem uzavírá za zákazníky DKV na základě udělené plné moci. Palubní jednotky budou k dispozici od 22. září, stejně tak uzavírání smluv bude možné až od tohoto data. Nicméně potřebné podklady můžou být zpracovány a připraveny již před tímto termínem,“ říká Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky dopravní služby.

Připravují se hlavně velké dopravní firmy

Od spuštění počáteční informační kampaně ve druhé polovině srpna navštívilo novou podobu stránek českého mýtného systému 18 tisíc reálných uživatelů. „Zatímco velké společnosti se dotazují na nové povinnosti a aktivně se na přechod na nový mýtný systém připravují, menší dopravci prozatím přípravu na splnění svých povinností neřeší,“ upozornil Matej Okáli, generální ředitel společnosti CzechToll.

„Máme zkušenosti se spouštěním řady mýtných systémů v Evropě a obyčejně všichni nechávají administrativní úkony na poslední chvíli. Riskují tak, že budou muset absolvovat dlouhé fronty na obchodních místech nebo jim nebudou palubní jednotky doručeny včas,“ říká Lukáš Ondráček.

S novým provozovatelem a novou technologií výběru mýta přijde i jiná palubní jednotka.
S novým provozovatelem a novou technologií výběru mýta přijde i jiná palubní jednotka.
Foto: CzechToll

Ta na svém registračním portálu vyřizujeme vstup do systému na základě plné moci a navíc podle Radky Mlejnkové nepožaduje bankovní garanci, která je nutná u smluv pro následné platby mýta. „Naši zákazníci navíc dostávají vyúčtování mýta z téměř 30 zemí na jedné faktuře,“ doplňuje.

CzechToll už úspěšně dokončil šestitýdenní zkoušky mýtného systému a dostal od Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas se zahájením takzvané komplexní zkoušky elektronického mýtného systému.

„Během individuálních zkoušek byla prověřena připravenost softwaru a technologií. Komplexní zkoušky představují reálné testování systému v provozu, s reálnými pracovníky, kteří se budou v budoucnosti podílet na běžném chodu mýtného systému,“ uvedl Matej Okáli.

Související