Terminál by měl výrazným způsobem přispět k převodu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Memorandum o spolupráci na jeho vybudování podepsaly tento týden Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), investiční skupina Concens Investments a Přístav Antverpy.

„Vybudováním nové větve železniční tratě Studénka-Veřovice přímo napojené na 2. železniční tranzitní koridor bude možné lépe propojit letiště Mošnov a průmyslovou zónu s ostatní Evropou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Podstatná část kontejnerové nákladní dopravy se přesune ze silnice na železnici, čímž se sníží ekologické zatížení dopravy.“ Hejtman dále řekl, že byla zpracována studie přímé větve z 2. tranzitního železničního koridoru na kolejové spojení terminálu kombinované dopravy a letiště Leoše Janáčka Ostrava. „Díky této studii je stavba zahrnuta do investičního plánu SŽDC a v současné době probíhají práce na přípravě projektu,“ dodal Ivo Vondrák.

S více než 235 miliony tun přeloženého zboží v loňském roce patří Antverpy k nejrychleji rostoucím přístavům v Evropě. Přístav vidí vybudování mošnovského multimodálního terminálu jako velkou příležitost pro rozvoj obchodních vztahů s Českou republikou. „Podporujeme železniční dopravu jako zásadní alternativu k silniční dopravě,“ zdůraznil Wim Dillen z Přístavního úřadu Antverpy. „Mošnovský multimodální terminál má ambici stát se jedním z velkých přepravních center Evropy, která podporují dlouhodobý udržitelný růst.“

Investiční skupina Consens Investments využije při přípravě a realizaci tohoto projektu dotace z Operačního programu Doprava z Ministerstva dopravy ČR. Skupina již v Ostravě již buduje jiné logistické centrum, Ostrava Airport Multimodal Park. Nový, „antverpský“ terminál by měl zahájit provoz počátkem roku 2022.

Související