Připojení lodí v přístavu k elektrické síti eliminuje lokální produkci oxidu uhličitého a řady dalších škodlivin. To bude důležitým krokem k ochraně klimatu a významným příspěvkem k dosažení klimatických cílů v námořní dopravě stanovených Mezinárodní námořní organizací IMO.

Do elektrické sítě se připojí i obří výletní lodi a velkoobjemová nákladní plavidla. Pro kontejnerové lodě vznikne napájecí infrastruktura na terminálech Burchardkai, Europakai a Predöhlkai. Rejdaři budou moci při plánování pobytu lodí v hamburském přístavu počítat s možností připojit své lodi během nakládky a vykládky.

Nové opatření navazuje na systematické rozšiřování infrastruktury pro e-mobilitu ve městě Hamburk, která zahrnuje rozsáhlou podporu místní veřejné dopravy s výstavbou nových linek podzemní dráhy a příměstských železničních tratí i zavádění zcela bezemisní autobusové přepravy.

Celková investice do napájecí infrastruktury pro lodě v přístavu dosáhne 76 milionů eur, dokončení pobřežních energetických jednotek se plánuje na rok 2022 a zahájení běžného provozu od roku 2023.

Související