Dotazování proběhlo během letošního srpna a září, největší podíl mezi respondenty měly logistické (68 procent) a výrobní (15 procent) společnosti. Většina z nich provozuje velké skladové plochy s výměrou nad 10 tisíc metrů čtverečních (60 procent). Průzkum se zaměřil na oblasti, které tyto firmy vnímají jako brzdu svého podnikání a kde spatřují největší prostor pro zlepšení. Část průzkumu se věnovala také brownfieldům a oblasti e-commerce.

Lidé chybí téměř všude

Za nejožehavější problém označovaly logistické, distribuční a výrobní společnosti aktuální nedostatek kvalitních zaměstnanců. Tento problém považuje za významný 78 procent respondentů. S tím souvisí růst mzdových nákladů, což negativně vnímá 68 procent dotázaných.

„Společnosti pociťují obrovský tlak na co nejnižší ceny, přitom ale všechny vstupy zdražují. Pro některé to může být až likvidační v tom smyslu, že budou koupeny velkým a silným hráčem. Mezi nadnárodními firmami podobné přeskupování vidíme už nyní a myslím, že k němu bude docházet čím dál víc,“ uvedl k výsledkům průzkumu Jakub Holec, výkonný ředitel 108 Agency.

Nekvalitní dopravní infrastruktura

Necelá polovina – 44 procent – účastníků průzkumu se domnívá, že dalším velice významným problémem je kvalita dopravní infrastruktury a situace v dopravě vůbec. Na otázku, kde vidí největší nedostatky, uvedlo 81 procent respondentů neustálé a dlouhodobé uzavírky, 68 procent nedostatečný počet kilometrů dálnic a silnic první třídy a 60 procent špatnou kvalitu našich silnic. Přes 62 procent dotázaných se navíc domnívá, že kvalita české dopravní infrastruktury se za poslední tři roky nezměnila; 15 procent uvedlo, že se zhoršila, a 22 procent ji vnímá jako zlepšující se.

Respondenti uváděli rovněž špatné napojení logistických areálů na veřejnou dopravu nebo nedokončenou dálniční síť, v níž chybějí výjezdy do všech směrů k našim sousedům i obchvaty velkých měst.

Pomohla by podpora pro regeneraci brownfieldů

Podle respondentů by měl stát podporovat výstavbu skladových areálů na brownfieldech. Úplně nebo spíše o tom jsou přesvědčeny tři čtvrtiny dotazovaných. Podle Jakuba Holce představuje výhodu brownfieldů to, že se nacházejí v takzvaném intravilánu města, mají tedy existující napojení na dopravu, sítě a podobně. Nevýhodou je, že zatímco v době vzniku byly na okrajích měst, dnes jsou uvnitř a často součástí rezidenčních čtvrtí, například to lze vidět v pražské Libni nebo Vysočanech.

„A pak tu je další faktor – když se podíváme, kdo dnes brownfieldy vlastní, jsou to z velké většiny spekulanti, kteří cílí na co nejvyšší zisk,“ říká Jakub Holec. „Prodávají za ceny, které výrobní nebo logistické firmy nemohou zaplatit. Proto z brownfieldů vznikají rezidenční, kancelářské nebo obchodní projekty, jejich developeři násobně vyšší cenu zaplatit mohou.“

O same-day delivery není zájem

Poslední oblast průzkumu se věnovala e-commerci, konkrétně pak fenoménu takzvaných same-day deliveries, tedy dodání zboží tentýž den, kdy je objednáno. Mírná většina respondentů – 53 procent – uvedla, že tuto službu dnes nenabízí. Ještě větší počet společností – 76 procent dotázaných – dodávky tentýž den v následujících dvanácti měsících ani neplánuje zavádět.

Důvodem je, že většina zákazníků takový bonus nevyžaduje, firmy na to nemají připravenou síť, doručují i mimo republiku a jedná se o záležitost, která podle nich jen zbytečně navyšuje ceny za logistiku, a tedy i za zboží. Přestože dodání tentýž den zákazníci nevyžadují, hraje podle respondentů co nejkratší doba dodání u jejich zákazníků roli: tři čtvrtiny dotázaných tento faktor uvedly jako velice, spíše či středně důležitý.

„E-shopy se sice často předhánějí, že tentýž den doručí, zákazníci ale nakonec raději na balík den či dva počkají, když zjistí, že by si museli výrazně připlatit. Navíc dnes není reálné tuto službu nabízet po celé zemi, jen lokálně. Právě na tom založily svůj úspěch internetové supermarkety jako Rohlík.cz a Košík.cz. Doručují jen tam, kde si to samy zvolily, a na tyto oblasti mají naplánované a optimalizované rozvozové trasy,“ dodává Jakub Holec.

Související