České firmy investují do nástrojů umělé inteligence (AI - artificial intelligence). Očekávají od nich vyšší produktivitu a nižší náklady. Do konce letošního roku chce do umělé inteligence investovat 76 procent firem, které plánují její nasazení. Zaměří se hlavně na počítačové virtualizace a simulace a analýzy dat. Vyplývá to ze studie, kterou připravily poradenská firma EY a Hospodářská komora ČR.

Investice do umělé inteligence se dotýká různých částí podnikání. Mezi oddělení, která zatím nejvíce využívají umělou inteligenci, patří supply chain včetně nákupu (28 procent), výzkum a vývoj (17 procent), prodej (13 procent) a oddělení kontroly procesů (11 procent). Oblasti, které potenciál AI zatím využívají méně, jsou v českém prostředí marketing, finance i lidské zdroje.

„V nadcházejících letech by mělo nákupní oddělení plnit strategičtější roli a mít větší rozhodovací pravomoci, jelikož zodpovídá za velkou část výdajů společnosti. Pro dosažení tohoto úkolu je nevyhnutelné podporovat nové dovednosti, které pomohou nákupním týmům maximálně zužitkovat data v reálném čase, změnit procesní nastavení a také využít nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence. A právě osvojením a vhodným využitím umělé inteligence, blockchainu, pokročilé analytiky a cloudových či mobilních řešení může nákupní oddělení získat konkurenční výhodu,“ říká Jana Beniaková, manažerka oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

Koncept využití umělé inteligence a analýzy interních a externích dat má velký potenciál i při interakci s koncovými zákazníky. Techniky strojového učení mohou v datech odhalit vzory chování, které prodejcům umožňují lépe oslovit konkrétní skupinu zákazníků s personalizovanou nabídkou zboží a služeb.

„Firmy získávají obrovské množství dat o zákaznickém chování z různých zdrojů jako například nákupní statistiky, průzkumy či on-line interakce. Tato data jsou často nekonzistentní a opravdu velká a pro jejich zpracování velmi efektivně pomáhá využití umělé inteligence, která je schopná pomoci s tříděním, testováním a porovnáváním těchto informací. Cílem využití umělé inteligence v komerčních procesech je pomoci s nastavením co nejefektivnější strategie pro konkrétní zákazníky,“ uvádí Lenka Vaněk ze společnosti EY.

Investice ještě do konce roku

Více než 60 procent respondentů se chystá implementovat nástroje umělé inteligence. Většina firem, které v příštích pěti letech investici plánují, na ní hodlá vyčlenit více než 10 procent celkových investičních nákladů.

V největší míře plánují investice ještě do konce letošního roku (76 procent firem, které hodlají AI implementovat), případně v nejbližších dvou letech. Investice chtějí zaměřit na počítačovou virtualizaci a simulaci (14 procent), analýzu interních dat (13 procent), plně autonomní či kolaboratorní roboty (12 procent) a strojové dotazování (7 procent).

„I přes to, že už investice ve firmách vidíme, v průměru jsou v českém průmyslu poměrně malé a představují spíše izolované příklady inovací, než celkový a integrovaný přístup. Tyto investice, zatím až na výjimky, nezahrnují pohled na auditovatelnost a bezpečnost fungování výsledků, které AI přináší nebo přinášet bude,“ říká Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice.

Chybí kvalifikovaní zaměstnanci

Za největší přínos umělé inteligence české firmy považují zvýšení produktivity (49 procent) a také snížení nákladů (30 procent). Pomocí implementace chtějí společnosti docílit i větší flexibility výroby (19 procent). Jednou z největších překážek pro respondenty představuje nedostatek kvalifikovaného personálu (33 procent). Pro implementaci umělé inteligence respondenti nejvíce využívají interní lidské zdroje, případně své zaměstnance rekvalifikují.

„Takový postup ale nebývá příliš efektivní, související investiční náklady se nemusí vždy vyplatit třeba i jen kvůli odchodu kvalifikovaného personálu ke konkurenci. Velkou příležitostí je v tomto směru například partnerství s akademickou sférou. Na státu je pak nastavení dostatečně motivačního prostředí nejen pro podnikatele, ale i pro univerzity a výzkumná pracoviště,“ říká Karina Kubelková, hlavní analytička Hospodářské komory ČR.

V souvislosti s umělou inteligencí firmy v příštích pěti letech neočekávají nárůst současného počtu zaměstnanců. Plánují spíše obměnu zaměstnanců v souvislosti s vývojem kvalifikačních požadavků firmy. Zároveň společnosti nepředpokládají ve svém oboru takové změny, aby měnily svůj obchodní model, případně nutnost této změny zatím nedokážou posoudit.

Související