Jak reagujete na vývoj logistického trhu? Které oblasti jsou pro FM Logistic klíčové globálně i lokálně v Česku?

Rozvíjíme dál náš tradiční segment potravinové logistiky a obecně rychloobrátkového zboží. Vedle toho se nyní soustřeďujeme na tři hlavní strategické cíle. Prvním je globální rozvoj geografického pokrytí našimi službami v reakci na skutečnost, že světový obchod se přesunuje do Asie a my chceme být u toho. Lokálně chceme v České republice rozšířit pokrytí na jižní Moravě, abychom mohli nabídnout z tohoto místa distribuci pro potravinovou logistiku v celé střední Evropě.

Dalším strategickým cílem se pro nás stává rozvoj služeb pro e­-commerce, kde vidíme velkou příležitost pro rozvoj logistických služeb. A v České republice začínáme s logistikou pro automobilový průmysl, který globálně patří mezi strategické segmenty FM Logistic, ale v Česku jsme ho zatím neměli.

Pokládáte některý z těchto trendů za klíčový?

Nejvýznamnější je fenomén e­-commerce. Souvisí to s blízkostí velkého německého trhu a současně s pozicí Česka uprostřed Evropy. Naším prvním skutečným čistě e­-commerce zákazníkem je Babymarkt, e­-shop se širokým sortimentem zboží pro děti. Babymarkt se již dříve strategicky rozhodl přesunout své aktivity do ČR a my jsme pro něj začali pracovat už před dvěma lety. V Tuchoměřicích pro tuto e­-shopovou firmu provádíme skladování, přípravu zásilek, balení a nakládku pro balíkové dopravce zajišťující distribuci v různých zemích Evropy. Spolupráce je zatím úspěšná, podařilo se nám ji i prodloužit o dalších pět let a výrazným způsobem navýšit objem zboží, které pro tento e­-shop budeme skladovat a distribuovat. Máme ovšem také další projekty zaměřené na čistě e-commerce zákazníky, například velkého DIY klienta, pro kterého v Lovosicích provozujeme dedikovaný sklad obsluhující celý region střední a západní Evropy.

40 %

Specifikem skladu v Lovosicích je, že se zhruba 30 až 40 procent sortimentu DIY každý rok obměňuje. Prakticky neustále se tak nacházíme v procesu implementace nových produktů do systému a skladu.

Je tu ale ještě druhá významná skupina klientů. Ti s e­-commerce teprve začínají a jsou to často firmy, které své zboží prodávají především přes obchodní řetězce a prodej po internetu označují spíše jako omnichannel. Z hlediska objemů prodaného zboží to pro ně tedy není hlavní kanál, ale vědí, že zákazník možnost nákupu po internetu dnes vyžaduje.

O jaký druh zákazníků se jedná?

Vlastně to jsou prakticky všichni ostatní zákazníci, kterým poskytujeme logistické služby. Tradiční FMCG společnosti, tabákoví producenti i mnozí další už mají alespoň malý e­-commerce projekt, který potřebují rozšiřovat. Zde rozvíjíme naši strategii být komplexním dodavatelem logistiky a buď sami, nebo skrze subkontraktory zajišťovat klientům i nové služby, které požadují, abychom pro ně byli výhradním poskytovatelem logistiky.

Štěpán Ladányi

Pochází ze severních Čech, kde také vystudoval SPŠ strojní a dopravní. Svou profesionální kariéru zahájil jako obchodní zástupce ve společnosti UPS a logistickému oboru už zůstal věrný. Ve FM Logistic působí 15 let, z toho 10 let jako obchodní ředitel pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Obrat společnosti se během této doby téměř ztrojnásobil. Ve své funkci obchodního ředitele se soustřeďuje především na nové segmenty, jako je logistika pro e-commerce, a na rozvoj nových lokalit v regionech mimo Prahu. Velkou šanci pro další rozvoj firmy vidí v segmentu logistiky pro automobilový průmysl a v projektu multicountry distribučního centra na Moravě pro FMCG zákazníky s konsolidací skladů pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.

U těchto e­-commerce projektů pro standardní FMCG klienty je komplexnost procesů ještě vyšší než u čistých e­-shopů. Jelikož prodej po internetu pro ně nepředstavuje hlavní prodejní kanál, je pro ně zvláště důležité, aby měli opravdu komplexní servis od a do zet, zahrnující i výběr peněz, reporting a spoustu dalších nadstandardních aktivit. Zajišťování e-commerce logistiky pro tradiční firmy pro nás představuje oblast velkého růstu.

Otázka návratnosti investic do technologií

Využíváte při skladování pokročilé technologie, jako je automatizace či robotizace?

Zavádění pokročilých technologií musíme vždy provádět v rámci našeho obchodního modelu, ve kterém chceme pracovat v multizákaznickém prostředí a provádět v něm komplexní aktivity. Typickým naším skladem jsou Tuchoměřice, kde máme 55 tisíc čtverečních metrů rozdělených do devíti hal, v nichž zajišťujeme služby pro devět až deset klientů. Každý z nich má svá specifika a vyžaduje specifické aktivity, na které musíme adaptovat procesy. To znamená, že všechny prvky automatizace a digitalizace musíme provádět i s ohledem na portfolio zákazníků, které zde máme.

V současné době v rámci celé skupiny FM probíhá řada testování automatických vozíků, automatických skenerů na retracích, naváděčů pro přesun materiálů a automatizovaných zařízení inventory viewer pro provádění inventur ve skladech. Testování probíhá vždy na vybraných platformách a kalkuluje se při něm s návratností finančních prostředků.

Ale čím dál více v rámci střední Evropy i ČR přestává být otázka návratnosti financí u pokročilých technologií otázkou jedinou. Zažíváme zde totiž dlouhodobý a stále rostoucí problém s nedostatkem pracovních sil na skladnických pozicích, který bude stále více vlastní skladové a logistické procesy omezovat. Musíme být připraveni na tuto dobu, která už nastává, a implementujeme proto tato zařízení a automatizaci částečně i bez ohledu na návratnost investic, hlavně proto, abychom zvýšili flexibilitu pro klienty a abychom byli schopni zajistit dostatek kapacit.

V Česku tedy nemáte v provozu žádný zajímavý automatizační prvek?

Máme jich několik. Zatím se nám osvědčilo zmíněné zařízení inventory viewer, které se upevňuje na vidlice běžného vysokozdvižného vozíku. Je vybaveno kamerami schopnými číst čárové kódy umístěné v rozpětí 2,5 metru, tedy po celé výšce palety. Další IP kamery pak pořizují snímky palet. Zabudované senzory rozeznávají jednotlivé palety a detekují jakékoliv překážky na dráze. Kamery za jízdy sbírají informace o umístění palet a čárové kódy a vysílají je přímo do WMS k analýze. Postupně se tato technologie zavádí na všech platformách FM. V Česku ji máme ve skladu v Jirnech, ale využíváme ji i v dalších logistických centrech.

Ve střední Evropě, a tedy i v ČR se testují rovněž retraky vybavené skenerem, které automaticky skenují paletu v okamžiku, kdy ji řidič vozíkem nabere. Další inovací jsou automatické vozíky, které přesunují odpadové nádoby mezi jednotlivými pracovišti, a dále automatické fóliovače, což jsou vozíky, které automaticky zabalí paletu do fólie.

U každého nově budovaného skladu budeme také zavádět automatické vrátnice bez lidské obsluhy. Řidič přijede se zásilkou, na displeji zadá potřebné údaje a systém ho bude sám navigovat ke správné bráně. FM rovněž navrhla nový systém skladových budov ve tvaru písmene E s prsty jako na letištních terminálech. Nově budované sklady ve střední Evropě budou mít tuto podobu a budou vybaveny automatickými vrátnicemi.

Štěpán Ladányi, obchodní ředitel FM Logistic

Specifickým příkladem i případem je asi sklad FM Logistic v Lovosicích…

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.