Po ratifikaci dodatkového protokolu k úmluvě CMR na konci loňského roku se Velká Británie stala 24. zemí, která umožňuje používání digitálních nákladních listů e-CMR v silniční přepravě zboží jako plně akceptovanou alternativu papírových nákladních listů.

Zavádění e-CMR je součástí postupné digitalizace silniční nákladní dopravy, kterou prosazuje Mezinárodní unie silniční dopravy IRU. Digitální nákladní list má snižovat dopravcům náklady na manipulaci s přepravovaným zbožím i jeho přepravu. Elektronický systém umožňuje rychlejší správu a zadávání dat bez manipulace s papírem a bezpapírovou archivaci dat. IRU rovněž uvádí větší průhlednost operaci, integraci s dalšími službami včetně systémů celních správ či námořních dopravců a řadu dalších výhod.

Dodatek k úmluvě CMR o používání elektronického nákladního listu e-CMR existuje již od roku 2008 a jako první k němu v roce 2011 přistoupilo jedenáct zemí - Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Švýcarsko, později následovaly další země.

V České republice se na zavádění e-CMR podílí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Od loňského roku se změnou právní úpravy se některá ustanovení z úmluvy CMR vztahují také na vnitrostátní přepravu zboží.

Související