Pro silniční dopravce z Česka není snadné obstát v levné konkurenci z Východu ani na chráněném trhu Západu. Rodinná dopravní firma VCHD Cargo při snaze o úspěch na domácím i evropském trhu klade důraz na kvalitní flotilu vozidel, digitalizaci a práci s lidmi. Vedle toho podnikla další, ne zcela snadný krok – v Německu si založila vlastní firmu, která jí umožňuje obsluhovat německé zákazníky. V loňském roce tak zaznamenala devítiprocentní nárůst obratu na zhruba 700 milionů korun.

VCHD Cargo působí na českém trhu od roku 1997. Firma dnes provozuje 130 pravidelných exportních linek a ve vozovém parku má 160 tažných vozidel a 170 přípojných zařízení. Investice do přepravní techniky dosáhly v loňském roce 78,5 milionu korun, průměrné stáří jejích vozidel je 2,8 roku a celý vozový park splňuje emisní normu Euro VI. Všechna vozidla jsou vybavena pro přepravy nebezpečného zboží podle ADR, přičemž podíl těchto přeprav ve firmě představuje až 80 procent obratu.

V loňském roce VCHD Cargo dokončila projekt digitalizace s využitím na míru vyvinutého informačního systému. Po propojení s on-line aplikací pro dispečink poskytuje systém komplexní data o vozovém parku a pohybu vozidel s výstupy pro dispečink, zákaznický servis i ekonomické oddělení společnosti.

Firma si uvědomuje, jak důležitou roli hraje jejích 260 řidičů. Stará se o ně tým dispečerů, který využívá aplikaci s přehledným aktuálním stavem každé jednotlivé linky, každého vozidla na cestě, a predikcí reálného času vykládky. Dispečink je otevřený šest dní v týdnu 24 hodin denně. Vozidla jsou vybavena tabletem, který propojuje řidiče s dispečinkem a umožňuje i některé další funkce, jako je například vystavení elektronického záznamu o provozu vozidla, takzvané stazky, či automatický výpočet stravného.

V Německu VCHD Cargo vloni založila dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH. „Máme v Německu řadu zákazníků a kvůli nařízením pro kabotáž jsme nebyli schopni pokrývat jejich poptávku,“ říká předseda představenstva VCHD Cargo Petr Kozel. „V roce 2019 jsme získali všechna potřebná povolení pro zahájení činnosti a od září jsme spustili zkušební provoz.“

Nyní jezdí v Německu pod značkou VCHD Cargo šest vozidel a firma plánuje další expanzi.

Související