Bulharsko zavedlo podle informací DKV Euro Service od března nový satelitní mýtný systém pro výběr mýta na dálnicích a státních silnicích. Mýtná povinnost se vztahuje na všechna vozidla. Zpoplatněné úseky mají celkovou délku 3115 kilometrů, z nichž 803 kilometrů připadá na dálnice a 2312 kilometrů na silnice první třídy.

Pro vozidla do 3,5 tuny jsou stejně jako doposud potřeba elektronické viněty. Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny lze nově hradit dvěma způsoby. V prvním případě probíhá úhrada poplatku pro stanovenou trasu předem (Route Pass). Alternativou je uzavření smlouvy a používání palubní jednotky, která zaznamenává průjezd zpoplatněnými úseky. Vyúčtování probíhá následně podle ujetých kilometrů. Sazby za kilometr jsou závislé na celkové hmotnosti nákladního vozidla či soupravy, počtu náprav, emisní třídě, kategorii vozidla (nákladní vozidlo nebo autobus) a kategorii pozemní komunikace (silnice nebo dálnice).

„Route Pass je vhodný pro dopravce, kteří se do Bulharska vydávají pouze příležitostně. Pro častější jízdy doporučujeme palubní jednotku. Významnou výhodou následné úhrady mýtných poplatků je zlepšení likvidity. Zákazníci DKV navíc obdrží ke konci měsíce jednu souhrnnou fakturu s mýtnými poplatky z téměř 30 zemí. Pro dopravce to znamená značnou časovou úsporu a snížení administrativy,“ vysvětluje Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service.

Prostřednictvím registračního portálu na stránkách DKV je možné se zaregistrovat a objednat si pro bulharské mýtné jak palubní jednotku, tak Route Pass. Výhledově bude možné objednávat prostřednictvím registračního portálu DKV také elektronické známky pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny.

Související