Hamburský přístav spustil v praktickém nasazení platformu pro digitální celní odbavení. Software Eazy Customs celního agenta Porath Customs má zjednodušit spolupráci mezi dopravními a logistickými firmami a poskytovateli celních služeb. Rozjezd dalšího stupně digitalizace urychlila současná koronavirové pandemie, která zvyšuje tlak na zefektivňování logistických procesů.

Eazy Customs je zatím sice ve fázi beta testování, ale běží již v plné praxi. Firma Porath Customs podle svého vyjádření zareagovala na situaci, kdy řada týmů musí následkem probíhající krize pracovat odděleně ze svých domovů. Nový software jim pomáhá řešit potíže při práci s poskytovateli celních služeb.

Studie z roku 2018 totiž zjistila, že většina firem se při práci s celními úřady stále spoléhá na e-mailovou a faxovou komunikaci, což ale není příliš efektivní. Například při vyplňování celních dokumentů je k posouzení současného stavu a identifikování všech nevyřešených problémů nutné kontrolovat množství e-mailů, které s obchodním případem souvisejí.

Webová aplikace má tyto komunikační problémy vyřešit. Umožňuje provádět objednávky i komunikovat s poskytovateli služeb a na jednom místě schraňuje veškeré dokumenty. V případě potřeby umožňuje ke konkrétním případům otevřít přístup i dalším stranám, například dodavatelům.

Související