Digitalizace silniční nákladní dopravy postoupila vpřed o další krok. Mezinárodní unie silniční dopravy IRU informovala, že výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu potvrdil nedávnou dohodu ministrů dopravy členských zemí o informacích v elektronické nákladní dopravě (eFTI). Nová pravidla by měla platit nejpozději do roku 2025.

Členské státy budou mít povinnost přijímat elektronické dokumenty týkající se pravidel EU pro silniční nákladní dopravu. Nové nařízení stanoví harmonizovaný rámec pro přechod od papírových dokumentů k elektronickým informacím a zároveň určí pravidla interoperability pro poskytovatele elektronických služeb.

Nemalá část mezinárodní nákladní přepravy na území unie u některých operací dosud vyžaduje doklady v tištěné podobě. Přitom používání papírových dokladů představuje značnou administrativní zátěž a vícenáklady pro provozovatele logistiky a související odvětví, například obchod a výrobu. Digitalizace a zavedení povinných elektronických dokumentů pomůže výrazně zlepšit v těchto oborech efektivitu.

Podle Evropské komise by silniční doprava a logistika měly z digitalizace získat do roku 2040 úspory ve výši 20 až 27 miliard eur, přičemž zhruba 60 procent z nich by mělo připadnout dopravním a logistickým firmám.

Související