Plzeňské pivo v tancích na cestách do restaurací po celém světě hlídají čidla připojená do sítě internetu věcí. Systém chytré logistiky založený na technologii Sigfoxu umožňuje nepřetržitý dohled nad aktuální polohou a stavem tanku i v místech bez GPS signálu. Pivovar si od nové technologie slibuje efektivnější distribuci piva a úspory.

Technologie Sigfoxu dokáže v reálném čase dálkově monitorovat polohu, teplotu nebo senzoriku otřesů pivního tanku. Chytré čidlo instalované na boku nádoby přenáší prostřednictvím rádiového signálu v IoT síti informace do centrální webové aplikace IO Frog, kde se přehledně zobrazí uživateli přímo na jeho počítači či telefonu. Operátoři logistiky Prazdroje tak mohou ihned dohledat aktuální polohu zásilky a reagovat na mimořádné události v průběhu transportu.

Firma dosud využívala k sledování tanků GPS senzor na síti GSM, který však nefungoval optimálně uvnitř uzavřených prostor, jako jsou skladovací haly, překladiště nebo restaurace, a docházelo tak k častým ztrátám či záměnám tanků. Inteligentní čidlo napojené na chytrou IoT síť Sigfoxu naproti tomu funguje na principu wifi lokace. Zařízení si načte všechna wifi zařízení ve svém okolí, propojí je s údaji ve své databázi a získá tak okamžitě informaci o poloze tanku, i když se zrovna nachází v uzavřených prostorách.

Zásadní rozdíl je i v nákladech na provoz obou systémů. U GPS senzoru se musí měnit baterie každých šest týdnů. Výměna probíhá přibližně půl hodiny a operátoři musí neustále řešit to, aby byl pivní tank v době vybití na centrálním skladu, jinak úplně ztratí přehled o jeho poloze. Naproti tomu provoz chytrého čidla Sigfoxu funguje na nízkoenergetickém principu a životnost jeho baterie je až 10 let. Díky vysoké životnosti baterie tak odpadá nutnost četných servisních zásahů, které obzvláště v případě instalací o tisícovkách zařízení znamenají výraznou úsporu provozních nákladů.

Chytrá IoT síť Sigfoxu pokrývá 96 procent české populace, většinu Evropy, části USA a Latinské Ameriky.

Související