V Česku je více než 40 tisíc e-shopů, deset největších ovládá polovinu trhu. Hrají právě ony podle vašeho názoru roli tahouna zavádění technologických novinek v logistických procesech? Jak jsou na tom v porovnání s Evropou?

Vůle po úspěchu i překotný růst českých lídrů jsou obdivuhodné. Řada z nich se již dokázala prosadit i v okolních zemích. Neplatí to ale zatím u německého trhu. A ten je, co se týče míry investic do technologií v oblasti e-commerce, nejrozvinutějším trhem v Evropě. Jeho geografická blízkost přináší našim internetovým obchodům velké konkurenční tlaky. Na druhé straně jde o obrovskou příležitost. Lídři trhu v sousedním Německu dnes dosahují vyšší produktivity práce a nižších provozních nákladů. Přitom operují s výrazně vyššími mzdovými náklady. Pakliže budou české firmy používat stejné technologie, musí díky nižším personálním vstupům a hlavně díky svému podnikatelskému talentu prorazit v celé západní Evropě.

Zhruba před rokem, těsně před rebrandingem vaší společnosti, jsme psali o tom, že jen malá část e-shopů střední kategorie využívá automatizované systémy pro zpracování a třídění balíků. Změnila se od té doby situace a sehrála v tom roli koronavirová krize?

V oblasti sortingu vidíme obrovský prostor pro optimalizaci nejen pro e-shopy střední velikosti, ale také pro lídry trhu. Například největší sorter v Evropě nedávno instalovala společnost Zalando. Díky rozšíření portfolia v oblasti sorterů ale existují řešení také pro začínající e-shopy. Zjednodušeně se tedy dá říci, že na velikosti nezáleží. Základním pilířem našeho přístupu je vedle krátké návratnosti investice také ochrana investic našich zákazníků. Systém musí být schopen růst s rostoucími počty zásilek, které naši klienti distribuují. Vývoj během posledních tří měsíců pak ještě význam investic do správných technologií umocnil.

Můžete o projektu instalace největšího sorteru v Evropě prozradit něco více?

Nové distribuční centrum o rozloze 130 tisíc metrů čtverečních otevřela společnost Zalando v polském Olsztyneku. Je zde instalováno zařízení od Optimus Sorters patřícího do koncernu Böwe Systec, který na českém trhu zastupujeme. S celkem 1800 výstupy dokáže zpracovat 16 tisíc balíků za hodinu.

Radek Hradil

Od roku 1998 působil jako obchodní manažer společnosti Océ Česká republika, poté přešel do firmy Böwe Systec, kde zastával pozici country sales managera. V roce 2011 založil společnost Docutec se zaměřením na komplexní projekty v oblasti třídění listovních a balíkových zásilek, management dokumentů a vývoj softwaru. Ta byla v roce 2019 vzhledem k rozšíření činnosti do oblasti automatizace logistiky a e-commerce přejmenována na aeqoom technologies, s.r.o. Zákazníky má společnost nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Německu nebo ve Švýcarsku. Obrat společnosti se letos bude pohybovat kolem 100 milionů korun.

Co pro vás znamená systémová integrace? Asi nestačí jen správně pospojovat dopravníkové linky s automatizovanými třídičkami?

Systémová integrace v oblasti logistiky již dávno není pouze o propojení dopravníků a sorterů. Úkolem je, vedle výběru vhodného technologického řešení a jeho správné konfigurace, také jeho správná integrace s ekosystémy zákazníků, jejichž infrastruktura je dnes vystavena už povětšinou na otevřené REST API architektuře.

Větší balíkoví dopravci mají strojové třídičky standardně. Vyplatí se i menším společnostem uvažovat o jejich zavedení?

Princip nestojí na tom, zda mám nebo nemám třídičku, ale jestli mám nebo nemám efektivně vyřešeny procesy, a to včetně třídění, a jaká je v neposlední řadě skutečná role třídění v zákaznických procesech. Sorting je dnes mnohem více než setřídění balíků na výstupu pro dopravce. Je srdcem celého řešení. Balíky třídíte při vstupu na distribuční centrum, potom je třídíte, abyste konsolidovali zásilky, a následně je třídíte pro účel další distribuce. Teprve pokud zvládnete tyto tři disciplíny, uspějete.

Jak silná bude v pokoronavirové době ochota firem investovat do automatizace jejich logistických procesů? Na jednu stranu je sice potřebují co nejvíce zefektivnit, na straně druhé šetří finanční prostředky, aby měly na výplaty svých zaměstnanců.

Poslední události byly silným impulzem pro celou společnost. Mění se sociální návyky i spotřebitelské chování. Krize přinese možná zlepšení situace na trhu práce, ale zároveň také povede k tvrdšímu konkurenčnímu boji mezi e-shopy. Díky velkému nárůstu objemů taktéž dochází k velkým tlakům na rychlost zpracování a jeho spolehlivost. Bez využití správných technologií konkurenceschopnost internetových obchodů klesá.

V on-line prostředí se většinou doručují poměrně malé zásilky, ale na hodně míst. Třídění balíků je tedy jednou z klíčových operací. Jaké jsou nejnovější trendy?

Škála je širší, přiblížím odpověď na váš dotaz na příkladu sorterů od společnosti Optimus. Ty jsou vybaveny push and tray technologií, která je známá svou vysokou spolehlivostí, díky minimu opotřebitelných dílů velmi nízkými provozními náklady a spotřebou elektřiny zhruba na úrovni domácí automatické pračky.

Jaké způsoby automatické identifikace jsou na třídičkách využívány a v jaké míře?

Veškeré dostupné. Měření, dynamické vážení, veškeré čtecí technologie. Výhodou je, že jednou instalací vážení, měření a čtení na sorteru můžete obsloužit celý proces. One single point koncept je dalším zdrojem pro optimalizaci nákladů.

Které další procesy lze v současnosti řešit pomocí třídicích linek?

Škála využití sorterů je velmi široká. Vedle již zmíněného naskladnění, konsolidace a vytřídění na výstupu vidím dnes velký potenciál také v oblasti reverzní logistiky. Široká škála možností vrácení zboží při nakupování prostřednictvím internetu přináší nemalé náklady při zpětném naskladnění. I tento proces lze řešit na sorteru.

Automatické zpracování balíků s sebou díky jedinečným identifikačním kódům přináší způsob, jak bojovat proti padělatelům výrobků. Týká se to zejména léčiv.

Podle údajů WHO zemře ročně na světě jeden milion lidí kvůli užití falešných léků. Svět se v průběhu několika posledních týdnů zásadním způsobem proměnil, uvedeným rizikům jsme vystaveni všichni. Stačí se podívat na vysokou zmetkovost roušek dodaných z Asie našim zdravotníkům. Globalizace přinesla vysoké riziko rychlého šíření virů, a tím pádem vysoký tlak na distribuci léčiv a zdravotnického materiálu. Správné track and trace řešení je pak v době globální pandemie velmi silným nástrojem pro optimalizaci využití veškerých léčiv a zdravotnického materiálu.

Související